Pro změnu dne a času hlasovali jednomyslně městští radní, návrh však ještě musí posvětit zastupitelé.

„Tímto krokem chceme maximálnímu počtu občanů umožnit, aby na jednotlivé schůze zastupitelů mohli přijít, diskutovat a přednést zde své připomínky a návrhy,“ vysvětlil náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD).