„Zákon, který platí pro neosvětlené části komunikací mimo obce, ukládá chodcům nosit v těchto místech reflexní prvky. Platit by ale měl všude a naší zákonodárci by se tím rozhodně měli zabývat,“ uvedl na nedávné bezpečnostní akci krajský koordinátor BESIP pro náš region Pavel Rakus.

Policisté spolu s ním během týdenní aktivity v celém kraji debatovali s chodci na vybraných frekventovaných místech, upozorňovali je na nutnost „být viděn“ a rozdávali jim bezpečnostní reflexní pásky.

„Každý bezpečnostní prvek, v tomto případě reflexní prvky, vítáme. Chodci to ale žel velmi často podceňují a z toho pohledu s rozšířením zákona souhlasíme také,“ řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

CHODCI NEMAJÍ PŘEDNOST!

Chodci ovšem nejen často „nejsou vidět“. Chybou je také jejich přecházení vozovky mimo vyznačené přechody, velmi častou chybou je pak také zcela mylné povědomí o tom, že lidé mají na přechodech absolutní přednost.

„Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji,“ cituje z příslušného zákona Martin Farář z tiskového oddělení Ministerstva dopravy ČR .

Stejný zákon říká, že řidič má povinnost snížit rychlost nebo zastavit před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost nebo zastaví i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem. Dále pak řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce, nebo se k tomu zjevně chystá a musí vozidlo zastavit. Pozor! Toto ale neplatí pro řidiče tramvaje.

„Tedy ve zkratce, řidič nesmí chodce na přechodu ohrozit ani omezit v situaci, kdy přechází nebo se zjevně teprve chystá přecházet, přičemž to se netýká řidiče tramvaje. Chodec pak nesmí náhle vstoupit do vozovky před projíždějící vozidla a musí dát přednost tramvaji,“ upřesňuje ještě zástupce Ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy dodává, že v současné době se pracovní skupina zabývá i zákonem o nošení reflexních prvků. „Nicméně ke konkrétnímu zavedení plošného nošení reflexních prvků za určitých podmínek se zatím nepřistoupilo. Prozatím probíhají diskuze jak danou problematiku správně vyřešit,“ dodal Farář.