Odbory chtějí prověřit smlouvu se společností ČEZ ESCO, kterou zastupitelé Havířova těsně schválili na svém posledním zasedání v roce 2021. Podle odborů kontrakt narušuje hospodářskou soutěž. Informaci přinesl server Česká justice.

Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a desetitisíce obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost. Město pomocí nového podniku ENVEZ (49% akcií město, 51% akcií ČEZ ESCO) chystá výběrové řízení na zhotovitele alternativ pro dodávky tepla do Havířova. Mělo by jít o decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny. Právě akcionářské smlouvy společnosti ENVEZ se podnět týká.

Narušení hospodářské soutěže odbory vidí hned v několika případech. Například v tom, že město, respektive Havířovská teplárenská společnost, předá kontrolu nad svým majetkem, dojde k zajištění změny nástrojů územního plánování, žádná ze stran není oprávněna smlouvu ukončit či od ní odstoupit a do procesu nesmí vstoupit třetí strana. Podezření odborů je také v utajování detailů kontraktu, píše server Česká justice.

„Účastník svým jednáním nejen vytvořil nerovné podmínky pro různé soutěžitele na trhu, ale nad to se ještě bude přímo podílet na jejich dalším znevýhodňování tím, že sám vstoupil do jednoho ze soutěžitelů na trhu a ve vztahu ke druhému akcionáři se v Akcionářské smlouvě zavázal aktivně podílet na takovém omezování hospodářské soutěže,“ stojí dle serveru v podnětu.

„Toto zásadně odmítám. Není mi znám důvod, proč by měl být v rozporu s hospodářskou soutěží. Spolupráce s ČEZ ESCO vychází mimo jiné i z memoranda uzavřeného v roce 2019,“ řekl serveru primátor Josef Bělica (ANO 2011).

Vyjádření ČEZ

„Cílem partnerství je hospodářskou soutěž naopak podpořit, a to tím, že společnost ENVEZ připraví alternativní projekt rozvoje městské energetiky se záměrem vytvořit konkurenční prostředí při výběru dodavatele tepla do Havířova po roce 2026. Město vybere dodavatele tepla na základě veřejné zakázky, v níž uspěje ten, kdo nabídne výhodnější podmínky. Konkurenční prostředí zajistí, že město nebude závislé na nabídce jediného monopolního dodavatele,“ říká Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ.