Nedokážete splácet své dluhy a nechcete přeplácet půjčku půjčkou? S tím, jak takovou situaci řešit, je možné se obrátit na různé podnikatelské subjekty nebo poradny při finanční tísni. Pomocnou ruku nabízí také stát formou tzv. osobního bankrotu, který má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat jej k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu.

Ale pozor! S papírováním nutným k podání návrhu oddlužení vám pomohou soukromé firmy, které si ale vše nechají zaplatit.

Existuje ale i řešení, které nestojí nic.

„Nejdříve by měl člověk s finančními problémy oslovit svého věřitele, tedy banku, popř. jiný subjekt, kterému dluží, a požádat o snížení splátek nebo o konsolidaci. Oddlužení by měl zvažovat až v případě, kdy mu to nebude umožněno," říká specialista poradenského centra Martin Gojný.

Mnohé privátní společnosti slibují „hladkou cestu k řešení vašich dluhů". Jak zjišťovala redakce Deníku, vypracování návrhu na povolení oddlužení u soukromých firem v našem regionu stojí od 5 do 8 tisíc korun v závislosti na množství věřitelů, výši dluhu a dalších faktorech. Na oplátku slibují stoprocentní úspěšnost povolení oddlužení a rychlé jednání.

Fungují však také neziskové finanční poradny, které své služby, včetně zpracování insolvenčního návrhu, poskytují zcela zdarma. „Poradna při finanční tísni v Ostravě vypracovává cca 400 až 450 takových návrhů ročně, všechny naše služby jsou zdarma," říká Gojný.

Zároveň dodává, že pokud klient poskytne všechny potřebné podklady, vypracování návrhu trvá nanejvýš hodinu, druhý den může být vše u soudu.

Karvinská advokátka Jana Fusková zaznamenává zvyšující se zájem o tyto služby. „Praxi mám v Karviné otevřenou teprve necelé dva roky, ale i za tuto dobu mohu říci, že zájem o zpracování insolvenčních návrhů stoupá," říká advokátka.

Martin Gojný říká: Insolvenční návrh vypracujeme zdarma

„S vypracováním a podáním insolvenčního návrhu nemusí být spojeny vůbec žádné poplatky, musíte se však obrátit na některou z bezplatných poraden," říká Martin Gojný, specialista poradenského centra, které pomáhá lidem ve finanční tísni.

Kam se mohou lidé v případě finančních potíží obrátit?

Na bezplatné poradny v místě svého bydliště nebo mohou volat na bezplatné poradenské linky. Konkrétně v Moravskoslezském kraji se mohou obrátit pro radu na Poradnu při finanční tísni, která sídlí v Ostravě na adrese Vítkovická 1.

Poskytujete službu zpracování insolvenčního návrhu?

Ano, zpracováváme pro klienty také insolvenční návrhy, tedy návrhy na povolení oddlužení. Poradna při finanční tísni v Ostravě vypracovává cca 400 až 450 návrhů ročně, zpracování takového návrhu je zcela zdarma.

Jsou s podáním návrhu k insolvenčnímu soudu spojeny nějaké poplatky?

Jak už jsem zmínil, našim klientům insolvenční návrh zpracujeme zdarma, žádné poplatky nejsou spojeny také s podáním návrhu na krajský soud.

Za jak dlouhou dobu jste schopni člověku pomoci tak, aby vše vyřídil a návrh mohl být na krajský soud podán?

Po dodání všech podkladů je insolvenční návrh ve většině případů vyhotoven následující pracovní den. Samotné zpracování návrhu, v případě, že nechybí žádné podklady, nám trvá maximálně hodinu.