Spalování je budoucností likvidace odpadu. Do kotlů by však měl mířit odpad, který už nelze jinak využít. Před spálením projde důkladným protříděním. Některé země, včetně Polska, neprovozují komplikovaný systém třídění odpadu s množstvím různobarevných kontejnerů, ale staví přímo velké automatizované třídírny, které zpracovávají veškerý komunální odpad.

V České republice má zůstat současný systém třídění odpadu zachován a bude pouze doplněn o třídírny a spalovny. Od roku 2024 bude skládkování omezeno s tím, že výrazně stoupne cena za každou tunu uloženého odpadu.

Čtěte vše o spalovně odpadu v Karviné

Teplárna, elektrárna, cementárna, …

Na změnu v likvidaci odpadu se připravují také radnice na Karvinsku. Protože se nebude stavět velká spalovna, využití najdou stávající provozy. Odpad se bude pálit v karvinské teplárně, dětmarovické elektrárně nebo jiných provozech. Ty budou za tím účelem instalovat nové moderní technologie.

Jednou z lokalit pro stavbu třídírny byla původně zóna Dukla v Havířově, s ohledem na zájem ze strany investorů o tuto lokalitu však bude třídírna postavena jinde.

„Samozřejmě, že se na nové podmínky likvidace odpadu připravujeme. V současné době se vedou různá jednání o tom, kde bude třídírna stát i o tom, kde se bude odpad spalovat. Definitivní rozhodnutí ještě není," řekl Deníku náměstek havířovské primátorky Karel Šlachta.

Třídírny jsou nutnost

Iniciátorem stavby velké třídírny odpadu jsou havířovské Technické služby (TS). Ty už provozují svou vlastní dotřiďovací linku, kterou prochází především plastový a papírový odpad.

Deník o tom informoval v článku: V Havířově modernizovali třídicí linku na odpad

„Inspirovali jsme se v Polsku a připravili obsáhlou studii na třídírnu odpadu, která by dokázala zpracovat nejen odpad z Havířova, ale také z měst a obcí v okolí. Je vysoce variabilní s možnosti navyšování kapacity. Půjde o plně automatizovaný provoz založený na moderních technologiích, přičemž ale vznikne zhruba 50 pracovních míst," řekl ředitel TS Ludvík Martinek.

V současné době běží nejen jednání o stavbě třídící linky, ale také o odbytu separovaného odpadu.

Cenný a žádaný odpad

V současné době běží nejen jednání o samotné stavbě třídící linky, ale také o odbytu separovaného odpadu. „Na Karvinsku se ročně vyprodukuje zhruba 60 tisíc tun odpadu, z toho 20 tisíc tun pochází z Havířova. Přestože běží třídění odpadu v domácnostech, stále zůstává přibližně 50 procent odpadu vytříditelného odpadu, který končí na skládce. A cena skládkování bude 5 až 7 krát vyšší než letos," vysvětlil Martinek. 

Budoucnost separace a likvidace odpadu řeší také Karviná. Náměstek primátora Lukáš Raszyk Deníku řekl, že ve hře je více možností. „Důležité bude, zda se dokáže dohodnout více obcí, že půjdou do společného projektu, protože čím víc účastníků bude, tím bude ekonomika toho projektu ekonomičtější a efektivnější," řekl Raszyk.

Jakou variantu zvolí Karviná, by mohli zastupitelé rozhodnout ještě letos.

Čtěte také: Spalovna uprostřed města, aneb jak likvidují odpad u sousedů

Konec domácího třídění nerozí

Domácí třídění zůstane zachováno, protože je zdrojem kvalitních surovin.

„Papír i plasty jsou kvalitnější surovinou, když nejsou smíchány a znečištěny s dalším odpadem. Proto v ulicích zůstanou i nadále barevné kontejnery a ve sběrných dvorech budou lidé moci dále odevzdávat elektroodpad a nebezpečný odpad. Už teď ale máme odběratele pro vyseparované produkty z budoucí třídírny," dodal Martinek.