„Zvýšení či ponechání současné ceny bude zřejmé až na konci prosince po zasedání zastupitelstva," odpověděla mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková. Současná cena je zde 420 korun za osobu za rok a platí od chvíle, kdy byly tyto poplatky ve městě zavedeny.

Zvýhodněné ceny pak platí lidé starší 70 let, obyvatelé hraničního města, kteří přesáhnou 80 let neplatí vůbec. Tamní radnice si pak pochvaluje i platební morálku místních. „Za rok 2014 bylo uhrazeno 99,93 procent poplatků za odpad a platební morálka občanů se stále zlepšuje.

Částka všech nedoplatků od roku 2002 činí aktuálně 6,33 milionů korun a zahrnuje i poplatky z prodlení," uvádí dále tamní mluvčí.

Ceny také klesaly

V Bohumíně loni cena za odvoz odpadů dokonce klesla. Proč? „Díky efektivnímu třídění," vysvětluje tamní mluvčí Lucie Balcarová s tím, že stejná cena zůstává i pro rok příští.

Odvoz jedné 110litrové popelnice vyjde bohumínské domkaře na 54 korun. Při dvoutýdenním intervalu tak za roční vývoz zaplatí 1 404 korun. Vývoz malého sídlištního kontejneru o objemu 1100 litrů přijde na 307 korun. Při týdenním intervalu vývozu zde cena činí 15 964 korun.

Konečný součet se pak rozpočítává mezi několik desítek domácností v bytových domech. Slevy mají v Bohumíně např. osaměle žijící domkaři, nebo pak ti, kdo se zapojí do kampaně Chovám se ekologicky.

Částku 624 korun za rok platí za stejnou službu obyvatelé Orlové. Ta zůstane stejná i pro příští rok.

Dlužníci? „K 31. prosinci loňského roku dlužilo přibližně 7 700 občanů částku okolo 4,5 milionu korun," uvedla zatím poslední údaj orlovská mluvčí Nataša Cibulková. Dluhy tam pak řeší platebním výměrem a od loňského roku zde úřad spolupracuje také s exekutory.

Třídení nám většinou jde

Také v Karviné zaplatí lidé příští rok 500 korun, tedy stejně jako letos. „Dluhy u nás dělají necelých 30 milionů, k tomu je potřeba připočíst penále u starých dluhů ve výši okolo 10 milionů," říká mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová a dodává, že dluhy si vymáhá samo město nebo najatí exekutoři.

Ti ale uvidí odměnu až za prokazatelný výsledek. „Lidé v Karviné stále více třídí a my je chceme ponecháním stejné částky motivovat ještě k většímu třídění," doplnila mluvčí magistrátu.

Také v Havířově zůstává cena za odpad nezměněna. Činí 552 korun za rok. Platí se zde rovněž za osobu ročně.

„V loňském roce neuhradilo poplatek za odpad přes deset tisíc osob, kterým jsme rozeslali platební výměry. Teď obesíláme rodiče 4 197 dětí, za které není poplatek za odpad uhrazen. Nezaplatí-li obeslaní dlužnou částku ve stanoveném termínu splatnosti, jsou tito lidé pak exekováni daňovou exekucí.

V případě, že absolutně nespolupracují, využíváme služeb exekutorského úřadu. Úspěšnost vedených exekucí činí přibližně 43 procent," řekla kproblematice mluvčí tamního magistrátu Eva Wojnarová.