Jako jeden z prvních podal žalobu Vladimír Lipina z Havířova, který momentálně žije u své dcery v Petřvaldu. Tento jednapadesátiletý muž je po požití jedovatého alkoholu doživotně poznamenán oslepl. Jelikož je přesvědčen, že si zdravotní újmu nezpůsobil vlastní vinou, chce finanční odškodnění. „Částku, kterou požaduji, jsem střelil od boku, pohybuje se v řádech milionů," řekl televizi Nova Vladimír Lipina.

Žalobu sice podal, tuší však, že peněz, které by mohly alespoň částečně kompenzovat život v temnotě, se nejspíš nikdy nedočká. „Kdo by to dal, kdo to zaplatí? Vždyť ti, kdo připravili ten jedovatý alkohol, nebudou mít nic. Přál bych jim, aby dopadli jako já," říká s náznakem zloby v hlase Vladimír Lipina.

Zřejmě nebude jediný, kdo se připojí k řízení o náhradu škody. Na podání žaloby mají poškození, případně pozůstalí po obětech, čas až do doby, než začne soudní proces s výrobci jedovatého alkoholu. Podle odhadů by mohl začít tak do roka

Podle státního zástupce Romana Kafky, který má případ na starosti, se lidé začnou odškodnění domáhat až ve chvíli, kdy budou vyslechnuti a poučeni, že tuto možnost mají. Řada z nich to totiž ani neví, přitom se jedná o stovky lidí.

Právníci jsou přesvědčení, že poškození mají šanci na přiznání odškodného. Podle zákona padá odpovědnost na výrobce, dovozce i prodejce. „Myslím si, že by se v tomto případě mohlo postupovat podle zákona 59/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku," míní karvinský advokát Tomáš Chlebik. Podle něj je náhrada škody v tomto případě určitě řešitelná. „Otázkou je pak reálná vymahatelnost," dodává Chlebik.

Podle orlovského právníka Petra Kocura bude při vymáhání náhrady škody nejvíce záležet na tom, zda se prokáže zavinění konkrétních osob.

„Pokud je pachatel trestné činnosti znám, mají poškození lidé právo připojit se na Policii České republiky v trestním řízení s náhradou škody. V případě úmrtí blízkého příbuzného činí náhrada 240 tisíc korun pro každého blízkého příbuzného. V případě trvalých zdravotních následků náhradu škody z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění vyčíslí lékař," tvrdí Petr Kocur.

Dodává, že poškození lidé mají dále právo na náhradu ztráty na výdělku a ušlého zisku. Připojení se s náhradou škody v trestním řízení je bezplatné a policie poškozeným, popřípadě pozůstalým v rámci svých kompetencí poskytne příslušné poradenství.

„Důkazní prostředky v případě trestního vyšetřování zajišťuje přímo sama policie. S podáním civilních žalob bych počkal do zjištění výsledků vyšetřování policie," radí Petr Kocur.