Rodiče dětí navštěvujících doubravskou základní školu jsou rozčarováni. Vedení obce koncem března odvolalo ředitelku školy Janu Ošeldovou, oficiálně kvůli končícímu funkčnímu období, a na její místo vypsalo konkurz. Zřizovatel školy, tedy obec, se zaštiťuje tím, že na to má zákonné právo.

Rodiče tamních školáků to nelibě nesou, protože jsou s vedením této instituce nadmíru spokojeni a důvody odvolání ředitelky považují za zástupné. Škole hrozí, že pokud rodiče přehlásí své děti jinam a odejdou i pedagogové, škola se může ocitnout ve finančních potížích.

Co se v článku dočtete?

- Rodiče a učitelé doubravské základní školy protestují proti odvolání oblíbené ředitelky Jany Ošeldové, které iniciovalo vedení obce s odůvodněním končícího funkčního období.

- Petice na podporu ředitelky s 452 podpisy byla obecním úřadem odmítnuta pro nesplnění formálních náležitostí, rodiče plánují svolat mimořádné zasedání zastupitelstva.

- Obec obvinila ředitelku z finančních nesrovnalostí, což ona popírá; situace může vést k odchodu učitelů a žáků ze školy, což by ohrozilo její financování.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Karviná, OD Prior, duben 2024.
Ostudy Karviné, 8. díl: Prior, dříve ikona města, dnes prázdný obchodní dům

Vedení obce na návrh předsedy školské rady Vojtěcha Branného, aby se obě strany sešly k jednání, nereagovalo. Redakci Deníku starostka obce Jiřina Ferenčíková napsala, že obec ředitelku ZŠ Doubrava neodvolala. "Ředitelce letos končí zákonem dané funkční období a obec se rozhodla vypsat výběrové řízení, které je otevřené všem," uvedla pro Deník Ferenčíková.

Petice smetena za stolu

Někteří rodiče se už nechali slyšet, že pokud školu povede někdo jiný, dají své děti zapsat na jinou školu. Odchodem ze školy hrozí i někteří pedagogové.

Na podporu odvolané ředitelky vznikla petice, kterou podepsalo 452 lidí, což je téměř polovina všech obyvatel Doubravy.

„Mrzí nás, že se většina učitelů rozhodla pro odchod ze školy v případě odvolání paní ředitelky z funkce a vyhlášení konkurzu na nového ředitele. Tato situace se negativně dotýká učitelů, rodičů a především žáků,“ píše se mimo jiné v textu petice.

Ilustrační foto.
Řidiči dodávek a náklaďáků mají v Havířově problém. Zaparkují jen někde a někdy

Vedení obce, kam petice putovala, však petičnímu výboru sdělilo, že petice nesplňuje náležitosti hned v několika ustanoveních zákona o právu petičním. Rodiče tamních školáků proto chtějí v této věci svolat mimořádné zasedání zastupitelstva.

„Chceme naši ředitelku“

Kvůli nastalé situaci se zhruba 25 rodičů ve středu sešlo ve škole, aby si řekli, jak se věci mají, a co mohou udělat pro to, aby škola mohla od září nadále fungovat v nezměněné personální sestavě.

Všichni přítomní rodiče se unisono shodli na tom, že chtějí, aby Jana Ošeldová vedla školu i nadále. Důvod je jednoduchý: jsou spokojeni s tím, jak škola funguje a že jejich děti tam chodí rády. Škola má takové renomé, že ze 111 dětí jich 40 procent dojíždí z okolí.

Ceny pohonných hmot stoupají.
Ceny benzinu v kraji se na řadě míst vyhouply přes 40 korun. Dá se ale ušetřit

„Ve škole se za poslední roky vytvořil pod vedením paní ředitelky Ošeldové skvělý tým učitelů, který se dětem věnuje nejen v době výuky, ale pořádá pro ně spoustu mimoškolních akcí a aktivit, zájezdů, výletů a společných akcí s rodiči. Prostě škola žije a všichni z toho mají radost,“ řekla jedna z maminek, která byla ve středu na setkání ve škole.

Prakticky všichni rodiče se na středečním setkání shodli, že nechtějí přehlašovat své děti jinam. Pokud ale skončí dosavadní ředitelka, jsou prý připraveni to udělat. „Dovedete si představit, že dáte dítě do velké městské školy do Orlové? A ještě bude jezdit autobusem?! Vždyť tam ty naše děti budou ztracené. Já tohle nechci! Pojďme něco udělat, aby paní ředitelka zůstala,“ burcovala další z maminek.

Učitelé „na vážkách“

Nucený konec dosavadní ředitelky se promítá do nálady ve škole. „Děti se mě ptají, jestli ve škole zůstanu, některé za mnou dokonce chodí s pláčem,“ svěřila se Jana Ošeldová se svými zážitky s dětmi za poslední týdny.

Rekonstrukce ulice Borovského v Karviné. 8. dubna 2024.
Řidiči, pozor na dopravní komplikace v Karviné. Začala oprava Borovského ulice

Zklamaní jsou i pedagogové, kteří netají, že ve škole je „pohřební“ atmosféra. „Zůstat, nebo odejít? Je to strašně těžké rozhodnutí, protože my máme k dětem a té škole opravdu velký vztah. Mám-li mluvit za sebe, nedokážu si představit, že bych tady zůstal a myslím, že podobného názoru jsou i někteří další kolegové,“ řekl Jakub Wágner, který učí český jazyk a fyziku na druhém stupni.

Podobně jako řada jeho kolegů do Doubravy dojíždí. Někteří dokonce z Ostravy i vzdálenějších míst. Proč?

„Sešel se tu skvělý tým, který táhne za jeden provaz a všechny nás učení baví,“ vysvětlil Wágner.

Drzí potkani se promenádují Havířovem.
Havířov úpí pod návalem potkanů, nasadí speciální ochrannou deratizaci

Pro něj, podobně jako pro některé další jeho kolegy, není škola jediným zaměstnáním. Jakub Wágner, například, má firmu na servis bioplynových stanic. V doubravské škole učí druhým rokem.

Přijde škola o žáky a tím i o peníze?

Jak se vyvine situace v doubravské škole, zda přijde nový ředitel, či se podaří zvrátit rozhodnutí rady obce a zůstane stávající ředitelka, bude jasné v nejbližších týdnech. Pokud by došlo na prvně zmíněnou variantu, je možné, že prořídne pedagogický sbor, ale také že ubude dětí.

Pokud by, byť jen část rodičů, děti skutečně přehlásila, a počet dětí by klesl pod 10 žáků ve třídě, reálně hrozí, že škola dostane od státu méně peněz na žáka. Odhadem jsou to vyšší stovky tisíc korun. Pak také existuje druhá varianta, že by obec mohla kvůli malému počtu žáků, a tedy nedostatku peněz od státu, zrušit výuku na druhém stupni.

Karviná. Důl ČSA z výšky. Ilustrační foto.
Drama na mostě u Dolu ČSA! Vyjednavač rozmlouval skok sebevrahovi

Po dvou hodinách středeční odpolední debaty se rodiče shodli na tom, že se pokusí oslovit zastupitele, aby svolali mimořádné zastupitelstvo. „Žádost jsme již roznesli všem 15 zastupitelům,“ řekl předseda školské rady Vojtěch Branny, který je současně zastupitelem a jeho děti také chodí do doubravské školy.

Současně všech 27 rodičů na místě sepsalo a podepsalo prohlášení, že pokud školu nadále nepovede jako ředitelka Jana Ošeldová, přehlásí své dítě na jinou školu.

Vedení obce: Finanční nesrovnalosti v účetnictví

Starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková, přestože byla pozvaná, na setkání do školy nepřišla a na e-mailové dotazy Deníku k této problematice nereagovala.

Vedení obce se k celé věci vyjádřilo na webových stránkách. Píše tam mimo jiné, že: „…stávající paní ředitelce základní školy jsme poskytli prostor prezentovat svou činnost. Bohužel, v průběhu její prezentace vyšly najevo finanční nesrovnalosti, které paní ředitelka přiznala.“

U Těrlické přehrady, podobně jako nedaleko u Karvinského moře, bude stát molo.
Nová atrakce u Těrlické přehrady: na vodě bude plovoucí molo

Ředitelka Jana Ošeldová výraz zpronevěra popírá. „Jednalo se o dva roky starou záležitost. Navíc to bylo nedorozumění, vše se vysvětlilo. Šlo o pořádání akce, kdy jsme vybrané peníze ze vstupného věnovali sponzorovi na pokrytí nákladů, které byly jednou tak vysoké,“ vysvětlila Ošeldová

Vedení obce podle vyjádření na webových stránkách trvá ve věci výběrového řízení na nového/novou ředitele/ku školy na svém. "Přes veškerou uměle vykonstruovanou negativní kampaň vedenou ze strany školy se rada obce nenechá zastrašit. Na škole nám záleží a doufáme, že v konkursu vybereme ředitelku nebo ředitele, který bude mít zájem školu rozvíjet. Konkurs je otevřený všem, tedy i učitelům z naší školy. Je ostatně běžná praxe, že i v jiných obcích po uplynutí funkčního období vypíše vedení obce konkurs, který je příležitostí zlepšit fungování školy, přinést nové nápady a umožnit kariérní růst kvalitním učitelům. Kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky, včetně stávající paní ředitelky, se může přihlásit do konkursního řízení a obhájit své kvality výsledky své práce a představení své vize, jak školu dál zlepšovat. Rozhodnout musí kvalita uchazečů a ne nátlak," uvedla ve svém vyjádření starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková.

K TÉMATU

Deník přináší kompletní vyjádření starostky obce Doubrava Jiřiny Ferenčíkové k záležitostem týkajících se výběrové řízení na funkci ředitelky Základní školy Doubrava a další záležitost s tím související.

Na dotaz, jaký je oficiální důvod odvolání ředitelky ZŠ Doubrava Jany Ošeldové? Starostka redakci napsala:

„Předně je potřeba říct, že obec ředitelku ZŠ Doubrava neodvolala. Ředitelce letos končí zákonem dané funkční období a obec se rozhodla vypsat výběrové řízení, které je otevřené všem. K tomuto rozhodnutí nás vedlo následující:

V letošním roce obec investuje do internetového vybavení a zařízení pro žáky a pedagogy v ZŠ více než 4,4 mil. Kč. První část konektivita – zvýšení rychlosti internetového připojení je dokončena druhá část ICT zařízení, tj. interaktivní tabule, tablety, notebooky pro žáky i pedagogy, se dokončuje. Po dokončení obou částí projektu obec vyhlásí výběrové řízení na projekt virtuální realita v částce 1,65 mil. Kč. Všechna tato zařízení jsou pro žáky důležitá pro jejich další rozvoj, pro jejich navazující studium a uplatnění v jejich následném životě. Nikdo z nás si nepřeje, aby naše děti, které navštěvují naši základní školu zaostávaly za ostatními žáky jiných škol, ale aby naopak byly úspěšné, dostaly se na kvalitní střední a vysoké školy a následně získaly dobrou práci a byly v životě spokojené. Vybrali jsem i dodavatele na výměnu těles a rozvodů topení. Takže ve škole, už konečně nebude téct topení. Na výměnu těles a rozvodů topení nelze žádat o poskytnutí dotace, protože dotační tituly jsou pouze na komplexní výměnu, tj. současně i kotelny, která již byla vyměněna v předchozích letech. Protože nám záleží na tom, aby měli žáci i učitelé komfort ve škole, rozhodli jsme se nové topení zaplatit přímo z obecního rozpočtu. Bude nás to stát přibližně 2,7 mil. Kč. Do školy tak obec v krátkém čase posílá rekordní miliónové investice.

Jak jsem již uvedla výše, letos končí ředitelce naší základní školy zákonem dané funkční období a vedení obce proto muselo rozhodnout, kdo bude naše školy dalších 6 let řídit? Nad rámec povinností obce byla paní ředitelce dána příležitost, aby shrnula své dosavadní 6ti leté funkční období a představila svou vizi spolupráce a komunikace s obcí do budoucna.

Bohužel v průběhu její prezentace vyšly najevo finanční nesrovnalosti, které paní ředitelka přiznala. To nás velmi mrzí obzvláště v situaci, kdy obec směřujeme do školy miliónové investice a potřebuje proto cítit, že vedení školy zná své zákonné povinnosti a zvládne dobře hospodařit se svěřeným majetkem hodnotě přibližně 340 mil. Kč. Rozvíjení obou našich škol je pro nás důležité. Chceme vědět, co naše škola potřebuje, jak jí můžeme pomoci, a jak se jí daří práce s dětmi.

Ještě dříve, než jsme rozhodli o vyhlášení konkursu, začala ředitelka školy vyhrožovat odchodem pedagogů a žáků ze školy, pokud nebude opětovně potvrzena ve funkci. Považujeme za nepřípustné a neetické, aby vedení školy zneužívalo v intrikaření a v boji o funkci děti.

Jedním z úkolů a pravomoci ředitelky je řídit učitelský sbor. Není v kompetenci obce jí do toho jakkoliv zasahovat. Přesto byla obec v nedávné době rodiči informována o problémech, které s některými učiteli měli někteří z rodičů a ke kterým se ředitelka nedokázala postavit čelem a manažersky je zvládnout. Rovněž se vedení obce nelíbí útočná a nátlaková komunikace pod taktovkou ředitelky, kdy jsou žáci nabádáni, aby protestovali pod okny radnice při zasedání rady.

Na schůzce vedení školy s rodiči dne 10. dubna 2024, kde byl osobně přítomen i reportér Deníku, mluvili rodiče o tom, že nevylučují, že za situace, která tam nastala, (odchod ředitelky a možná části pedagogického sboru) své děti přehlásí na jinou školu.

Dotaz redakce tedy zní: Je obec připravena na to, že pokud by počet dětí v ZŠ klesl pod zákonem povolené minimum, bude muset doplácet na žáky? S poklesem počtu žáků se totiž sníží příjem školy od státu a nutné bude finančně kompenzovat také platy několika pedagogů, jak včera na schůzce zaznělo.

„Jak jsem zmínila, do rozvoje základní školy v letošním roce investujeme miliónové částky. Jsem přesvědčena, že žáci i pedagogové se těším, že budou moci využívat jednak rychlé internetové připojení ale také i nové zařízení. Pedagog s velkým „P“ je ten, který je příkladem dětem, který rád učí děti, chce jim předat co nejvíce vědomostí, který dělá svou práci s otevřeným a velkým srdcem ve prospěch dětí a spokojených rodičů. Správná ředitelka i pedagog je ten, který nevyhrožuje dětem a rodičům svým odchodem, pokud nezůstane ve funkci stávající paní ředitelka, zůstává pro své žáky nikoli pro svůj post. Přes veškerou uměle vykonstruovanou negativní kampaň vedenou ze strany školy se rada obce nenechá zastrašit. Na škole nám záleží a doufáme, že v konkursu vybereme ředitelku nebo ředitele, který bude mít zájem školu rozvíjet. Konkurs je otevřený všem, tedy i učitelům z naší školy. Je ostatně běžná praxe, že i v jiných obcích po uplynutí funkčního období vypíše vedení obce konkurs, který je příležitostí zlepšit fungování školy, přinést nové nápady a umožnit kariérní růst kvalitním učitelům. Kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky, včetně stávající paní ředitelky, se může přihlásit do konkursního řízení a obhájit své kvality výsledky své práce a představení své vize, jak školu dál zlepšovat. Rozhodnout musí kvalita uchazečů a ne nátlak,“ uvedla ve svém vyjádření pro Deník starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková.