Důlní společnost chce povolit těžbu ve dvou porubech ve 24. sloji a podle plánu by měla vytěžit až 700 tisíc tun uhlí. V žádosti OKD uvádí, že zahájení těžby v prvním porubu plánuje už letos v listopadu. Ukončení těžby se předpokládá v červenci 2021.

Vlivy těžby se podle poklesových map projeví na území Starého Města, obydlené okrajové části Karviné, z čehož tamní obyvatelé nemají radost. Po oznámení záměru těžby v této lokalitě v roce 2011 začalo OKD s výkupy nemovitostí, které však po dvou letech zastavilo. I tak ale zmizela hospoda, obchod a desítky soukromých domů.

Pokud ČBÚ těžbu povolí, její vlivy se projeví nejvíc podél Lešetínské ulice spojující centrum čtvrti s průmyslovým areálem u výpadovky na Ostravu. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský České Televizi řekl, že firma má podepsané dohody se všemi účastníky řízení. Ty jsou ostatně podmínkou toho,aby důlní firma mohla podat žádost o povolení k těžbě.

„Vlivy těžby by se na povrchu měly projevit v minimálním rozsahu, v nejnižší míře dle ČSN,“ řekl ČT ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek.

Na konec srpna stanovil Český báňský úřad termín navazujícího správního řízení, které se bude konat v kulturním domě u Dolu ČSM sever. Poté, co ČBÚ vydá rozhodnutí, budou moci dotčené strany podat odvolání.