„Hřeblový dopravník bylo nutno zmodernizovat kvůli opotřebení. Nyní bude spolehlivější, což přinese méně prostojů, a tudíž vyšší výkon. Dopravník nasadíme do porubu, od něhož si v letošním roce slibujeme nejlepší výsledek. Tam bude sloužit 6 měsíců, během nichž odtěží více než 140 tisíc tun uhlí. Poté jej využijeme pro odtěžování rubaniny v dalších porubech,“ vysvětlil Antonín Míra, hlavní mechanik OKD.

close Přejímka hřeblového dopravníku. info Zdroj: se svolením OKD zoom_in Přejímka hřeblového dopravníku.

Modernizace dopravníku, která i s výrobou nových součástí trvala přibližně dva měsíce, spočívá ve výměně otěrových desek o vyšší tvrdosti, renovaci spojů a úchytů pojezdových ozubnic, opravě úchytů pro mechanizovanou výztuž a ošetření antikorozním nátěrem. Modernizaci provedla polská firma Famur.

„Dopravníky představují zásadní infrastrukturu dolu. Kontrolovali jsme proto průběh výroby a obnovy součástí přímo u dodavatele, aby vše bylo dodáno v potřebné kvalitě. Modernizovaný dopravník se nyní po částech transportuje do porubu, kde naši specialisté provedou jeho instalaci,“ doplnil Roman Fliega, mechanik dolu ČSM, který měl průběh modernizace dopravníku na starosti.