Dnes odešel z OKD dopis adresovaný ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, v němž důlní firma oficiálně žádá o státní pomoc, která by byla v souladu s Rozhodnutím Rady Evropské unie o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurences­chopných dolů. Požadovaná částka přesahuje 700 milionů korun. Médiím to firma sdělila formou tiskové zprávy.

„Asi jednu třetinu z požadované částky tvoří náklady na zajištění zákonných sociálních nároků zaměstnanců, vyplývajících z kolektivní smlouvy a kolektivní smlouvy vyššího stupně spojených s ukončením těžby a následnou likvidací dolu," uvedl výkonný ředitel Antonín Klimša.

Jak dále upřesnil, 477 milionů korun pak OKD bude potřebovat na samotnou technickou likvidaci dolu. Managementu se v tomto konceptu současně podařilo původně odhadované náklady na likvidaci Dolu Paskov reálně snížit o zhruba 40 procent.

Součástí oficiální žádosti představenstva těžařské firmy je rovněž státní pomoc pro Důl Frenštát ve formě roční periodické částky 30 milionů korun. Tyto prostředky OKD musí každoročně vynakládat na konzervační režim dolu.