„Proces posuzování vlivu hornické činnosti na životní prostředí, takzvané EIA, není samotným povolením hornické činnosti, ale je nezbytným předpokladem k tomu, abychom tato povolení v průběhu let 2024 a 2025 získali. V současné době máme platnou dokumentaci EIA z roku 2022, která byla prodloužena do konce roku 2026. Jsou v ní dostatečné objemy těžby pro celý rok 2023,“ řekl Roman Sikora, předseda představenstva OKD.

Ilustrační foto.
Heimstaden zvedá lidem zálohy na teplo. O čtyřicet procent

Jedním z parametrů posuzované činnosti je předpokládaný objem vytěženého uhlí v daném období. Posuzovaná hornická činnost je plánována jen na Dole ČSM a zahrnuje i technickou likvidaci dolu. „Celkový plánovaný objem těžby byl stanoven na zhruba 5,7 milionu tun uhlí vytěženého z Dolu ČSM, a to až do ukončení hornické činnosti na tomto dole," doplnil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Požár bytu, Český Těšín, Hrabinská ulice, 30. listopadu 2022.
Lidé v Českém Těšíně se vracejí do bytů, kde zatím není teplo a neteče voda

Přípravy pro těžbu v Dole ČSM pro příští rok stále pokračují. Pět porubů se aktuálně chystá pro těžbu a dobývání čtyř porubů, které začalo již v roce 2022, bude přecházet i do roku 2023. „V příštím roce bude tedy aktivních celkem devět porubů. Pro celkovou přípravu je nutné vyrazit přibližně 7,8 kilometru chodeb," přiblížil provozní ředitel OKD David Hájek.

OKD má v plánu během roku 2023 vytěžit z Dolu ČSM zhruba 1,1 milionu tun uhlí.