Všechen kovový materiál, který se získá rozebíráním staveb a zařízení uzavřené šachty Dukla, patří společnosti OKD. Ta si celý průběh demolice pečlivě hlídá. „Kovový odpad nesmí odvážet ani firmy, které provádějí demoliční práce na zakázku. Zareálu šachty mohou odvážet jen suť a jiný materiál, který patří na skládky. Železo dodáváme k dalšímu zpracování sami,“ potvrdil ředitel dolu Miroslav Mynář.

Nejvíce materiálu bude získáno zřejmě koncem letošního roku a začátkem příštího roku, kdy se bude rozebírat nejvíce nepotřebných staveb. Do šrotu půjdou po odstřelu také ocelové těžní věže.

Dukle by nemělo hrozit to, co potkalo Důl František vsousední Horní Suché. Ten byl rozkraden ve velkém, a to přímo před očima ochranky i policie. Zloději odváželi vše, co přitahovalo magnet. Materiál odváželi nejen vnoci, ale bez ostychu i za bílého dne. Šachta však vté době už nepatřila společnosti OKD, ale státnímu podniku Diamo. Jeho představitelé nedokázali uchránit státní majetek ani po opakované kritice.

Havířovská Dukla je stále střežena ochrannou službou. Navíc vareálu probíhají poměrně rozsáhlé práce související slikvidací. Dukla zřejmě nebude nikdy úplně opuštěna, jako tomu bylo právě na Františku. Likvidace má být ukončena do konce příštího roku. Vté době už bude rozhodnuto, jakým způsobem se celý areál využije vbudoucnu. Jednou zvariant je průmyslová zóna. Nové zařízení se přitom staví už nyní, vsouběhu sdemolicemi. OKD počátkem října zprovozní kogenerační jednotku pro zpracování zemního plynu na elektřinu a teplo.