Před několika dny nechalo město umístit u vjezdu na Centrální parkoviště dodatkovou tabulku, která brání „prodávaným“ vozidlům v parkování. Nikdo z dotazovaných úředníků však nebyl schopen přesně a nevyvratitelně definovat význam a legálnost tohoto opatření.

Vesměs se odvolávali na snahu zajistit dostatek parkovacích míst pro ostatní motoristy. „Mnoho lidí si na automobily nabízené k prodeji stěžovalo. Dotazovali jsme se na ministerstvu, jakým způsobem by bylo nejvhodnější situaci řešit, ale to nám doporučilo parkoviště zpoplatnit. To ovšem nechceme,“ vysvětlil mluvčí havířovského magistrátu Ivan Trnka.

Jednoznačné rozhodnutí však zřejmě někdy padne. Strážníci totiž už řešili čtyři majitele vozidel, z nichž jeden zaplatil pokutu. Další tři však s obviněním z přestupku nesouhlasili a hodlají své právo hájit u správního orgánu. Ani jeho stanovisko nemusí být definitivní a vše může skončit u vyšších instancí.

„Já osobně jsem navrhoval jiný způsob, kterým by bylo možné provozování takového neoficiálního autobazaru omezit. Navrhoval jsem úpravu parkoviště tak, aby vozidla stála dále od chodníku a nebyla tím na tak výhodném místě,“ reagoval ředitel městské policie Bohuslav Muras.

„Podle mého názoru má majitel parkoviště, v tomto případě město, právo upravit podmínky jeho provozu. Musí to samozřejmě udělat způsobem, který má právně ošetřen a jeho snaha směřuje k zajištění rovných podmínek pro všechny uživatele. Teoreticky by mohlo město podobné omezení pro prodávaná vozidla stanovit, podobně jako zákaz stání, v jedné velké zóně,“ řekl dopravní inženýr krajského úřadu Oldřich Surý.

Zatím jsme žádný takový případ neprojednávali, proto nemůžu říct, jaký by byl případný verdikt. Bude záležet na rozhodnutí konkrétního úředníka v konkrétním případě,“ sdělila vedoucí odboru vnitřních věcí havířovského magistrátu, kde se projednávají přestupky, Leona Večeřová.

Správní orgán by se měl vypořádat s prokazováním, co je vozidlo nabízené k prodeji. Tím totiž může být například i nový automobil provozovaný autoprodejnou, určený k reklamním účelům. I na něm může být jasně zobrazena nabídka nabídky k prodeji, včetně ceny a telefonního čísla na prodejce.