Koncert proběhne v Evangelickém kostele v Orlové-Městě a vstupenku ve výši 300 korun je možné zakoupit v Městské informační centrum Orlová.

Pořadatelem je Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové, který má za cíl získávat prostředky na opravy této významné orlovské kulturní památky – Evangelický kostel v Orlové.