ČSSD sice v Havířově získala ve volbách nejvíce křesel, jejich dosavadní koaliční partneři se však s nimi už dále nechtěli podílet na vedení města a koalici uzavřeli s ANO 2011 a Hnutím pro Havířov. Sociální demokraté proto přešli do opozice.

„Je samozřejmé, že vedení městských firem je na nové koalici. My to uznáváme a je to plně v jejich kompetenci. Jako opozice se však chceme podílet na kontrole hospodaření s městským majetkem, a to nám je upíráno," řekl předseda havířovského klubu ČSSD Jiří Martinek.

Primátor Daniel Pawlas připomíná, že personální obsazení v představenstvech a dozorčích radách městských společností je plně v kompetenci nové koalice a kontrolní činnost opozice není v žádném případě omezena.

„Každá městská společnost funguje na stejném principu jako soukromé obchodní společnosti a řídí se zákony tohoto státu. Každý občan se tak může podívat na povinně zveřejňované údaje o každé obchodní společnosti. Kontrolní činnost zajišťuje rovněž kontrolní výbor zastupitelstva města Havířova, kde předsednictví je v rukou opozice, dále zde výkon dozoru vykonávají také státní orgány například finanční nebo živnostenský úřad," vysvětlil primátor Havířova Daniel Pawlas.

Sociální demokraté připomínají, že v minulých volebních obdobích bylo běžným zvykem, aby opozice měla své členy v orgánech městských společností.

„V předcházejícím volebním období 2010-2014 bylo umožněno opozici zastoupení v orgánech obchodních společností města a společností s majetkovou účastí města, a to s ohledem na naplňování kontrolní funkce opozice. Opozice měla zastoupení v dozorčí radě Technických služeb, ČSAD Havířov či společnosti Zámek Havířov. Před ustavujícím zastupitelstvem jsme vznesli požadavek, aby měla opozice v dozorčích radách všech městských obchodních společností jednoho zástupce, jednalo by se tedy celkem o čtyři zástupce. Z usnesení městské rady z 19. listopadu však vyplývá, že opozice nemá v orgánech městských společností žádné zastoupení. Tento návrh považujeme za nedemokratický vzhledem k předchozím zvyklostem a počtu mandátů, které opozice v současném zastupitelstvu má. Tímto návrhem je významným způsobem omezena kontrolní funkce opozice," informoval Martinek.

Podle vedení radnice však opozice své lidi v městských firmách má.

„V řídicích hospodářských funkcích městských společností jsou přímo zastupitelé za ČSSD. Zdeněk Osmanczyk v Technických službách, Pavol Jantoš v Městské realitní společnosti nebo Radim Hanzel v Havířovské teplárenské společnosti. Obdobná situace je i v městem zřízených příspěvkových organizacích a proto nelze konstatovat, že opozice nemá možnost kontroly ve společnostech, když se přímo podílí na jejich chodu a rozvoji ve prospěch občanů našeho města," reagoval primátor.