Postupně bude opravena celá kašna, včetně betonového bazénu. „Během více než dvaceti let od posledního restaurování se v mísách a chrličích vytvořily pevné vrstvy usazenin, působením vody je na několika místech vyplaveno zlacení nad horní mísou, a z různých příčin byl poškozen ochranný tmavě zelený nátěr. Koroze poškodila některé spojovací prvky a degradací utrpěly i plastové částí chrličů,“ objasnila důvod opravy kašny, vyrobené v roce 1900 ve Vídni, Jana Maierová, vedoucí Odboru komunálních služeb karvinského magistrátu.

Stékající voda se také podepsala i na opotřebení mís, a proto ji odborníci proto vodní kámen obnovili tryskáním. „Je to klasická metoda, kdy pod tlakem je ten povrch vystaven abrazivním působením písku a tím korozní produkty odstraníte a litinová plocha je připravena na kvalitní nátěr," řekl restaurátor uměleckořemeslných děl v kovu Ondřej Šimek.

Obnovu nátěrů, zlacení a opravu dlažby včetně bazénu bylo nutné z technologických důvodů rozdělit do různých etap a přizpůsobit dílčí činnosti vzhledem k ročnímu období. Některé zásahy totiž budou vyžadovat vyšší teploty a sucho. Krátkodobě tak lidé v okolí ucítí zápach použité barvy.