„Načasování bylo zvoleno v návaznosti na opravy ulice Žižkova a vyžádá si dvě přerušení dodávek tepla,“ informovala Jana Dronská, mluvčí společnosti Veolia ČR, která opravu realizuje.

Aktuálně však nejsou známa přesná data odstávek dodávky tepla. Vždy však potrvá přibližně 16 hodin a to v lokalitě Karviná-Hranice, ohraničené ulicemi Žižkova, Leonovova, Rudé armády a Čsl. armády. Přesné termíny a doba trvání odstávek budou uvedeny na webových stránkách www.vecr.cz

Při rekonstrukci bude provedena technicky náročná kompletní demontáž průlezného horkovodního kanálu, následovat bude instalace nových, již vyrobených prefabrikovaných železobetonových rámů a zároveň vložení nového horkovodního potrubí.