Příprava optimalizace trati v úseku Český Těšín Dětmarovice se stále protahuje. Když Deník v srpnu 2014 o tomto tématu informoval naposledy, mluvili zástupci Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) o předpokládaném termínu začátku rekonstrukce trati, včetně modernizace karvinského vlakového nádraží, v průběhu roku 2016.

A jaká je situace dnes? Věci se pohnuly kupředu, ale začátek je zatím v nedohlednu.

„Dosud nebylo ukončeno vyvlastňovací řízení, které jsme zahájili kvůli nemožnosti dohodnout se s vlastníky okolních pozemků podél trati," řekl tehdy mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Podle nejnovějších informací by právě vyvlastňovací řízení mělo skončit ještě v tomto měsíci. Teprve po dokončení majetkového vypořádání může investor požádat o stavební povolení. „Kvůli nedokončenému vyvlastňovacímu řízení nelze dodržet plánované termíny přípravy a realizace. Stavební řízení může být zahájeno až po vyřešení vlastnických vztahů, tj. po ukončení vyvlastňovacího řízení nebo uzavření smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, a aktualizaci dokladové části projektu stavby, která je už v současné době neplatná. Zpra-covává se dokumentace pro územní řízení, včetně územ-ního rozhodnutí, a projekt stavby dokumentace pro stavební povolení," řekl Illiaš minulý týden.

Závazný termín pro zahájení optimalizace úseku proto nebyl schopen uvést.

Připomněl, že při rekonstrukci v železniční stanici Karviná se počítá s opravami ostrovních nástupišť mezi kolejemi č. 1 a č. 3 a kolejemi č. 2 a č. 4. „Obě nástupiště budou zastřešena," dodal mluvčí SŽDC.

První nástupiště u výpravní budovy bude opraveno jen v nejnutnějším rozsahu.

Oprava čeká také podchod pod kolejištěm. „Novinkou budou výtahy zajišťující bezbariérový přístup na všechna nástupiště. Současně bude pro cestující zřízen nový informační systém," dodal Marek Illiaš.

Podchod stavbaři sice opraví, ale vyústění ve Starém Městě mít nebude. Karvinští zastupitelé totiž v roce 2012 rozhodli, že se město na vybudování výstupu z podchodu pod vlakovým nádražím v části Staré Město finančně spolupodílet nebude.