Přestože se v jednotlivých etapách modernizuje železniční koridor z Bohumína až do Mostů u Jablunkova, úsek Dětmarovice Karviná Český Těšín přijde na řadu jako poslední. Přípravy totiž provázejí průtahy, kvůli kterým se zahájení prací stále posunuje. Přestože podle původních předpokladů už příští rok mělo být hotovo.

Poté, co v roce 2012 karvinští zastupitelé rozhodli, že se město nebude finančně spolupodílet na vybudování výstupu z podchodu pod vlakovým nádražím v části Staré Město, odvolali se na jaře loňského roku členové občanského sdružení „Střítež za zdravé životní prostředí" proti tehdy vydanému územnímu rozhodnutí, což administrativní přípravu optimalizace úseku z Dětmarovic do Českého Těšína pozastavilo.

Odvolání, námitky

Kromě námitek ekologů také kvůli nedohodě s vlastníky dotčených pozemků. „Po vydání pravomocného územního rozhodnutí bude s těmito vlastníky zahájeno vyvlastňovací řízení. Po jeho ukončení je možné zažádat o stavební povolení," řekl Deníku Marek Illiaš z tiskového odboru Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) s tím, že ukončení stavebního řízení se předpokládá do konce roku 2015. Stavět by se pak mohlo v letech 2016 2018.

Dodal však, že uvedené termíny jsou závislé na vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, bez dalších podávaných námitek ze strany Občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí.

Redakce chtěla znát konkrétní námitky k územnímu řízení přímo od zástupců zmiňovaného občanského sdružení, jeho předseda Eduard Siwy však nechtěl záležitost řešit telefonicky.

Pakliže se modernizace kolejového svršku zabezpečovacího zařízení po trati a také nástupišť na karvinském nádraží skutečně za dva roky rozběhne, v plánu je oprava ostrovních nástupišť, jejich zastřešení a modernizace podchodu ve směru části Staré Město.

„Podchod bude vyveden za hranici drážního svršku tak, aby se mohl v budoucnu (po dořešení návazných komunikací pro pěší městem) případně vybudovat výstup bez omezení železniční dopravy v rekonstruovaném kolejišti železniční stanice Karviná," píše se v dokumentu, který redakce získala z tiskového odboru SŽDC.

Počítá se také s nezbytně nutnou rekonstrukcí prvního nástupiště.

Město se nedohodlo na spolufinancování protažení podchodu na Staré Město hned z několika důvodů. Pozemky, po kterých by bylo nutné vést přístupovou trasu k podchodu, nejsou města, a muselo by je vykoupit, a pak také nesouhlasí s výší sumy, kterou za spoluúčast navrhuje SŽDC.