Práce na silnici, která slouží jako obchvat města pro tranzitní dopravu, začnou už v pondělí. Silničáři začnou frézovat asfaltový povrch od velkého kruhového objezdu až po křižovatku Vodní ulice s U Pošty. Frézování je naplánováno až do pondělí 22. června.

Pro dvě části celého úseku, mezi rondelem a železničním mostem a od Lazecké po křižovatku Orlovské ulice s Vodní, bude oprava méně zásadní. Asfalt tam bude vyfrézován do hloubky pěti centimetrů. Cestáři opraví podloží a položí nový koberec.

Nejvíce práce budou mít silničáři v úsecích od železničního mostu po Lazeckou ulici a pak ve Vodní ulici. Jejich oprava bude zásadní, včetně podkladové vrstvy. Po odstranění asfaltu bude takzvanou recyklací kompletně obnovena podložní vrstva. Opraveny budou také krajnice.

Za plného provozu s omezeními

Na motoristy čekají po dobu rekonstrukce nepříjemné dopravní komplikace. Průjezd samotným rekonstruovaným úsekem bude zachován s některými omezeními. Některé ulice však budou označeny jako slepé a nebudou v určitých směrech průjezdné. Uzavírky se týkají ulic Požárnická, U Skleníků, Na Kopci, Prachatická, Lazecká, křižovatky Orlovské s Vodní a U Pošty. Motoristé budou vedeni po vyznačených objízdných trasách.

S omezeními byly v předstihu seznámeny také policejní sbory a záchranné složky. Jak Deník zjistil, zřejmě ne všechny. „Je to pro mě nová informace, o uzavírkách jsme zatím informováni nebyli. Naše zbrojnice je přitom na Požárnické ulici, která na Orlovskou přímo navazuje a bude pracemi dotčena. Budeme se muset zajímat o harmonogram rekonstrukce, abychom věděli, kudy projedeme a kudy ne," řekl ve čtvrtek odpoledne velitel jednotky dobrovolných hasičů Havířov-Město Emanuel Došlík.

V souvislosti s rekonstrukcí Orlovské a Vodní ulice se dá očekávat zvýšený provoz na Hlavní třídě v centru města mezi OD Elan a velkým kruhovým objezdem, stejně jako po Dělnické ulici. Celému opravovanému úseku je lepší se na trase mezi centrem a Šumbarkem vyhnout jízdou přes velký kruhový objezd. Motoristé by měli respektovat instalované dopravní značení.

Pokud práce nezhatí počasí, měly by být ukončeny po 25 dnech ve čtvrtek 9. července.