„Práce se budou provádět v obou směrech, každý směr vždy po polovinách, oba vnější a poté oba vnitřní. Doprava tedy bude omezena jen minimálně, uzavírky se dotknou vždy aktuálního pruhu v daném směru,“ vysvětlila mluvčí města Šárka Swiderová.

V průběhu prací budou operativně uzavírány na dobu nezbytně nutnou boční ulice – Polní, část staré Ostravské, Hornická stezka, výjezd z parkoviště u zimního stadionu nebo ulice Karola Śliwky a Svatopluka Čecha. Omezený bude příjezd k čerpací stanici či výjezd z ní.