Výskytu dřevokazné houby v pravé části budovy, která je zapsaná na seznamu kulturních památek, si dělníci všimli při letošních letních opravách. Rekonstrukce střechy si podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) vyžádá přibližně 4 miliony korun.

„Abychom zamezili dalšímu šíření houby, musíme odstranit napadené části krovů a stropů. Nezbytná je i sanace zdiva proti vlhkosti. Práce začaly v říjnu s termínem dokončení v prosinci letošního roku,“ uvedl za SŽDC Marek Illiaš. Aktuální stavební zásah si vyžádá dočasné uzavření veřejných WC v budově nádraží, které na nezbytně nutnou dobu nahradí mobilní toalety.

(luk)

Vznikne u bývalého Dolu Barbora nová průmyslová zóna?
Přípravu stavby průmyslové zóny Nad Barborou brzdí soudní spor