Jak Deníku potvrdil Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční a dopravní cesty, stavba zahrnuje železniční stanice Louky nad Olší, Karviná, Dětmarovice a zastávku Chotěbuz. „Ve stavbě jsou zahrnuty i odbočky Chotěbuz a Koukolná,“ dodal.
Modernizovaný úsek je dlouhý 21 kilometrů, ovšem kvůli poddolování se mezi stanicemi Karviná a Louky nad Olší bude měnit pouze kabeláž, trakční vedení a zabezpečovací zařízení.

Od jara opravy pocítí také cestující, kdy jsou plánována výluková opatření. Jaká a jak dlouhá, se redakci zatím zjistit nepodařilo. „Konkrétně se jedná o rekonstrukci ostrovních nástupišť mezi kolejemi č. 1 a č. 3 a kolejemi č. 2 a č. 4 včetně zastřešení obou ostrovních nástupišť. Výška nástupišť bude 550 mm nad temenem kolejnic, budou rekonstruovány hlavní koleje č. 1 a č. 2 a předjízdné koleje č. 3 a č. 4. včetně nového systému odvodnění,“ dodal Marek Illiaš.

Oprava čeká také samotné karvinské hlavní nádraží. „V rámci stavby bude v nejnutnějším rozsahu zrekonstruováno i první nástupiště u výpravní budovy. Přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem v místě stávajícího podchodu, který bude opatřen výtahy pro bezbariérový přístup na všechny nástupiště. Současně bude pro cestující zřízen nový informační systém," dodal mluvčí SŽDC Marek Illiaš.