Opravovat se bude úsek od křižovatky s ulicí Čsl. armády po křižovatku s ulicí Mickiewiczova. A právě po této ulici bude vedena objízdná trasa. Práce potrvají do konce července.

Uzavírka dotkne také autobusové dopravy, konkrétně linek č. 519 a 520, které obě pojednou po stejné trase pouze do zastávky „Ráj, pod lesem“, kde se otočí a pojedou stejnou trasou zpět na autobusové nádraží. Tímto nebudou obslouženy zastávky „Ráj, rozhraní“, „Mizerov, rest. Tesarčík“, „Hranice, rehab. sanatorium/poliklinika“ a „Mizerov, urnový háj“.