„Délka opravovaného úseku je asi 680 metrů. Šířka vozovky je 3,5 m s oboustrannou půlmetrovou krajnicí. V trase jsou provedeny výhybny pro míjení protijedoucích vozidel,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Původní cesta byla kompletně rozbourána. Cestáři položili zcela nové podkladové vrstvy, umístili nové odtokové žlaby a opravili mostky a propustky.
„Celkové náklady na opravu tohoto úseku činily 8,9 milionu korun,“ dodala k opravě ulice, která byla poznamenána také důlní činnosti mluvčí Pondělíčková.
Jak ukázaly první dny provozu po rekonstrukci, bude muset město ještě celý úsek doplnit dopravním značením, které by zakázalo stání vozidel. Někteří řidiči totiž začali výhybny využívat pro parkování, čímž ztratily na významu a protijedoucí řidiči mají problém se míjet.