Slavnostní otevření je naplánováno na 4. října. „Prozatím nedochází kžádnému výraznému zpoždění. Trochu se sice na časovém harmonogramu podepsala původně neplánovaná instalace varhan, ale nejde o nic vážného. Máme indicie, které říkají, že rekonstrukce bude koncem července dokončena,“ řekl náměstek primátora pro místní rozvoj Zdeněk Osmanczyk.

Slavnostní otevření je plánováno až na 4. října „Od července zde bude spuštěn pouze zkušební provoz. Teprve po něm dojde koficiálnímu otevření,“ objasnil Osmanczyk. Město připravilo ktéto příležitosti zajímavý program. Vsále se uskuteční konference, která se zaměří na význam sorely. Zlatým hřebem bude vystoupení Karla Gotta a Heleny Vondráčkové na zimním stadionu. Veřejnost se následně může seznámit podrobně skinem při dvou dnech otevřených dveří.

Celková oprava přijde přibližně na 120 milionů korun. Podle plánů bude Radost sloužit jako nový kulturní stánek s výstavní síní a hudební kavárnou. Multifunkční hlavní sál lze využít podle potřeby k různým akcím. Správcem budovy bude Městské kulturní středisko, které zajistí i programovou náplň.

Objekt je jedním z nejvýznamnějších příkladů architektury socialistického realismu vrepublice a je zaregistrován jako kulturní památka. Kino Radost bylo postaveno vroce 1956.

V počátcích se uvažovalo také o druhé variantě využití této budovy. Ta předpokládala, že by se sem po rekonstrukci centralizovala Městská knihovna, která by nabízela komplexní služby od výpůjček knih přes studovnu, počítače, internet a multimediální prostředky. Tento návrh byl zamítnut a radní dali přednost multifunkčnímu kulturnímu stánku.