Opravovat se bude Těšínská ulice, úsek od křižovatky s ulicí 17. listopadu a ulicí Na Nábřeží po okružní křižovatku s ulicemi Padlých hrdinů a Na Záguří.

„Oprava bude rozdělena na dvě etapy. Ta první potrvá do zmíněného 20. září a týká se úseku od křižovatky ulic 17. listopadu, Na Nábřeží po křižovatku ulic Frýdecká a Okrajová. Půjde o hloubkovou sanaci vozovky včetně podkladních vrstev. Práce budou probíhat vždy po polovinách komunikace, na jedné polovině tak bude zachován obousměrný provoz,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Michaela Adamcová.

Dodala, že vjezd a výjezd na přilehlé autobusové nádraží a k tamní nákupní zóně zůstane zachován. „Taktéž bude provizorně zachována průjezdná autobusová zastávka v přímém směru na Český Těšín a opačně,“ říká mluvčí magistrátu.

Druhá etapa oprav pojede souběžně s tou první a poběží v termínu od 14. srpna do 1. září. Co přinese? „Půjde o frézování vozovky. Tato etapa bude rozdělena na úsek od křižovatky ulic Frýdecká, Okrajová po křižovatku s ulicí U Stružníku včetně, a od křižovatky s ulicí U Stružníku po okružní křižovatku na „Bludovickém kopci“.

Uzavírka na Ostravské ulice před Havířovem.
Silničáři: Za zbytečně uzavřenou cestu může krajský úřad a policisté

"Následná pokládka asfaltu zde bude prováděna o víkendu 24. a 25. srpna za úplné uzávěry úseku ulice Těšínské od křižovatky Frýdecká, Okrajová včetně, po křižovatku s ulicí U Stružníku. Současně budou uzavřeny také místní komunikace ulice Frýdecká, Okrajová, U Stružníku, Zámečnická, Jurije Gagarina a Rodinná s výjimkou dopravní obsluh,“ popisuje Michaela Adamcová.

V době od 12. srpna do 20. září budou vypnuty semafory na křižovatce ulic Těšínská, Na Nábřeží, Národní třída, 17. listopadu, a také na křižovatce ulic Těšínská, Okrajová, Frýdecká. „Uzavřen bude i světelně řízený přechod na ulici Těšínská u autobusového nádraží. Světelně řízená křižovatka ulic Těšínská, U Stadionu, (k nákupní zóně) bude vypnuta od 12. srpna do 2. září,“ dodala mluvčí havířovského magistrátu.

Poté přijde další pokládka asfaltu, a to o víkendu ve dnech 31. srpna a 1. září. Kvůli ní dojde k úplnému uzavření úseku ulice Těšínské od křižovatky s ulicí U Stružníku po okružní křižovatku na „Bludovickém kopci“. Uzavřeny budou i místní komunikace ulice Údolní, Borová, Na Grůni, Strmá, Hraniční, U Jednoty s výjimkou dopravní obsluhy. Průjezd autobusů a záchranného systému bude zajištěn a řízen semafory.

Sestava strojů sloužících k horkému pokládání asfaltového koberce byla o víkendu i v pondělí v nepřetržitém pohybu od rána do večera.
Pokládání asfaltu mráz nevadí