A nic na tom nemění ani vyjádření hejtmana kraje Ivo Vondráka, který ten samý den zaslal médiím. Městu v něm jasně vzkázal, že taková jednání rozhodně nejsou na pořadu dne.

„Jsem přesvědčen o tom, a na to také pana starostu upozorním, že pokud by něco mělo způsobit likvidaci nemocnice, o které vedení Orlové neustále mluví, pak je to právě převod tohoto zdravotnického zařízení do vlastnictví města,“ uvedl krajský hejtman ve svém pondělním prohlášení pro média.

Starosta Orlové Miroslav Chlubna ale odpověděl, že na postoji města to stále nic nemění. „Uděláme vše pro to, aby akutní lůžková péče zůstala v orlovské nemocnici zachována, protože v opačném případě to vnímáme jako ohrožení zdravotní péče nejen pro obyvatele Orlové, ale i pro celou oblast Karvinska,“ reagoval orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Hejtman kraje ale také upozornil, že případně převedení nemocnice by znamenalo i splnění dalších mnoha důležitých podmínek. „Je nezbytné projít výběrovými řízeními ministerstva zdravotnictví na smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pak s pojišťovnami smluvně zajistit, že budou platit zdravotní péči v nově vzniklé právnické osobě, kterou by muselo město Orlová založit. Je nutné mít také souhlas k poskytování zdravotních služeb, bez kterého lékaři a další zdravotnický personál nemohou pacienty léčit. A mít samozřejmě dostatek financí na financování provozu celé nemocnice. Převod orlovské nemocnice do vlastnictví města Orlové by mimo jiné znamenal i ztrátu akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR - noví mladí lékaři by se pak nemohli v Orlové vzdělávat a způsobilo by to velké komplikace v zajištění zdravotnického personálu,“ argumentoval v pondělí dále hejtman kraje.

K tomu, jaká částka by pro Orlovou na roční provoz špitálu byla únosná, se starosta Orlové v pondělí zatím vyjadřovat nechtěl. Řekl ale, že město je připravené jednat se zdravotními pojišťovnami a uvedl, že neřešitelný problém prý nevidí ani v oblasti zmíněných akreditací. „Podle mých informací z lékařského prostředí se to dá řešit například částečnými úvazky, kdy mladý lékař získá akreditace v jiné spolupracující nemocnici, navíc, od příštího roku se zde mají měnit některá pravidla,“ míní orlovský starosta.