Technici nainstalují obousměrné bezdrátové hlásiče s reproduktory, které budou propojeny s vysílacím stanovištěm.

Soustavou hlásičů lze šířit jakékoliv informace. Kromě velké vody může jít například o varování obyvatelstva před chemickým nebo biologickým ohrožením.

„Situací, ve kterých by nově budovaný varovný systém našel uplatnění, zažila Orlová v minulosti už několik. Vzpomeňme například na únik čpavku na zimním stadionu, ptačí chřipku, rozvodnění místních toků, dopravní nehody či větší požáry,“ vysvětlila Jolana Plášková z odboru rozvoje a investic.

Hlásiče a monitorovací body budou upevněny na více než sedmi stovkách stávajících sloupů rozmístněných po městě. Vzdálená vysílací stanoviště v podobě speciálních počítačů se budou nacházet v budově městské policie a v kulturním domě.

Systém bude schopen plnit svou funkci i v případě výpadku elektřiny či výpadku operátorů mobilních sítí.

Vybudování protipovodňového varovného systému bude stát přibližně 15,6 milionu korun.