Zastupitelé na včerejším jednání pověřili radu města, aby připravila daný dodatek k současné smlouvě o dotacích.

„Jde o to, aby se samozřejmě oba sporty zachovaly 
a kluby fungovaly dál. Nicméně dosud oba kluby prováděly vyúčtování jednou za rok. Podle nového systému by ale zástupci klubů nosili na městský úřad každou fakturu zvlášť a po jejím ověření by město fakturu proplatilo,“ vysvětlil přibližně systém na zastupitelstvu radní Kamil Paloncy (ČSSD).

„Klubům nechceme ubrat ani korunu a tento krok by jejich činnost neměl ohrozit, ale jde nám především o transparentnost nakládání s dotacemi,“ doplnil starosta Orlové Tomáš Kuča (ČSSD).

Podle dalších návrhů by pak faktury měly být zveřejňovány třeba i na internetových stránkách města, aby přehled měli i rodiče dětí 
v klubech a další veřejnost.

Celá situace se řeší již delší dobu a vznikla po letošních veřejnosprávních kontrolách, které město nechalo v účetnictví klubů provést.

„Výsledky vykazují značné dluhy, je otázka, jestli se tímto tak něco vyřeší. Pokud by kluby neumazávaly své dluhy, může se třeba stát i to, že zkrachují,“ podotkl k tomu za orlovskou opozici zastupitel Petr Koláček (KSČM).

Přítomní zástupci orlovského hokeje však namítli, že nejsou schopni ihned odpovědět na to, jak by takový systém fungoval v praxi. Do chodu klubu totiž chtějí členové výboru vkládat i vlastní peníze,
a nevědí, zda by to v novém systému bylo možné. Sami už mají také plán, jak dluhy, které se už ovšem táhnou několik let – ještě z dob minulého vedení města –, postupně umořovat. Zastupitelé se k tématu sejdou na mimořádném zastupitelstvu na počátku července, kde pak zřejmě rozhodnou, zda výše uvedený dodatek ke smlouvám a nový systém vyplácení dotací schválí. Na jednání padl také návrh na zaplacení peněz za vypracování podkladů pro případný vznik samostatného městského sportovního klubu, který by dané sporty měl pod sebou. Tím se ale nakonec zastupitelé nezabývali.