V tom, že vnímá obavy obyvatel města o jejich bezpečnost, není sám. Deník oslovil se stejnou otázkou několik místních podnikatelů, ale i lidi v ulicích a jejich odpověď byla vždy velmi podobná.

„Podle údajů policie jsme bezpečné město. Ovšem lidé sami denně vidí, že se tu děje něco, co tu normálně nebylo. Mám na mysli přítomnost nepřizpůsobivých obyvatel, kteří už nejsou soustředění jen v Porubě, ale víc už jich bydlí i v jiných částech města. A pak jsou tu převážně mladší lidé, kteří propadli drogám a když potřebují peníze, dopouštějí se trestné činnosti,“ vysvětluje starosta Orlové. Problém je v tomto případě podle něj v tom, že město nemá šanci tuto situaci korigovat.

Ředitel orlovské městské policie Roman Galia říká, že je třeba rozlišovat pojmy a dojmy. „Ano, pocit bezpečí. To je moderní, velmi často používaný pojem. Ale podle mne je to spíše jakými předpoklad, myšlenka, která se nemusí shodovat ze skutečností. Když se navíc podívám do statistik, které mluví o tom, že trestná činnost v Orlové klesá, nemám pro onen pocit bezpečí, nebo spíše jakého si domnělého nebezpeční, statistický podklad,“ vysvětluje Galia.

Romové v ulicích. To lidem vadí

Kde je tedy problém? Z čeho pramení onen zmiňovaný pocit (ne)bezpečí? Není to o klasické kriminalitě, ale obyvatelé Orlové vnímají, že ve městě stále častěji potkávají sortu lidí, kteří byli dříve soustředěni mimo centrum města, nejčastěji v části Poruba případně Orlové-Městě. Tuto skutečnost Deníku potvrdili lidé zpovídaní v ulicích, ale inkognito také lidé z bezpečnostních složek přímo v Orlové.

„Zatímco donedávna jste romské rodiny potkávali výhradně na Trojce (část Poruba (pozn. aut.), a dnes se hodně stěhují na čtvrtou a pátou etapou (orlovská sídliště – pozn. aut.). A chovají se, jak je známe. Pohybují se ve skupinkách, jsou hluční a lidé z nich mají trochu strach,“ popsal Deníku člověk, který v Orlové dlouhé roky pracuje a pohybuje se v ulicích.

Velitel orlovských strážníků Roman Galia opakuje, že se za poslední roky v Orlové změnila struktura trestné činnosti, té násilné je daleko méně než dříve.

Časté jsou krádeže v obchodních centrech, které mají na svědomí narkomani. „Udělali jsme opatření, naveleli jsme tam hlídky, kde by se lidé mohli cítit ohrožováni a uvidíme, zda se toto opatření nějak projeví,“ dodal Galia.

Trestná činnost je nižší

Jeho informace o poklesu trestné činnosti v Orlové potvrzuje také statistika Policie České republiky. V té nejnovější, mapující rok 2021, se konstatuje, že z dlouhodobého hlediska lze bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení PČR Orlová považovat za stabilizovanou i přes skutečnost, že již v roce 2020 došlo k jejímu výraznému ovlivnění epidemiologickou situací. V roce 2021 bylo v Orlové evidováno celkem 423 trestných činů, jejich objasněnost je 62,41 procent, což je celkem 264 skutků objasněných.

„Ve srovnání s rokem 2020 došlo k poklesu skutků o 64, ale současně evidujeme zvýšení objasněnosti o 5,82 procenta. Za město Orlová je registrováno 410, objasněno 62,92 procenta, což je objasněno 258,“ cituje ze statistik policejní mluvčí Zlatuše Viačková.


close Orlová. Opoziční zastupitelka petra Jenčmionková (ANO 2011). info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Orlová. Opoziční zastupitelka petra Jenčmionková (ANO 2011). Jak vidí Orlovou opoziční zastupitelka Petra Jenčmionková
(ANO 2011)

Strategická poloha Orlové mezi velkými městy, dobrá síť mateřských a základních škol, dostupné základní služby a relativně nízké pořizovací ceny nemovitostí jsou dobrou výchozí pozicí našeho města. S ukončením těžby uhlí ale převládá nejen u obyvatel Orlové všeobecná skepse a nejistota z budoucnosti. Orlová proto nejvíce potřebuje kvalitní lidi ve svém vedení, vizionáře a diplomaty, kteří dokáží spolupracovat napříč městy, kraji i státem a pro další rozvoj našeho města zajistí tolik potřebné peníze. Peníze, za které vybudujeme parkovací domy, opravíme chodníky a cesty, podpoříme drobné a střední podnikatele a mnohé další.

Orlová v kostce

První písemná zmínka: 1223
Počet obyvatel: 28330

Významné osobnosti:
Jiří Budinský – evangelický duchovní a spisovatel, působící v Uhrách
Stanislav Kolíbal – významný český výtvarník
Jiří Rudolf Míša – muzikolog a profesor na zdejším gymnáziu
Otokar Balcy – zvukař v animovaných seriálech v Bílsku-Bělé
Bohdan Warchal – významný československý houslista, dirigent, vysokoškolský pedagog polské národnosti

Zajímavosti:
Bohatá důlní činnost poznamenala Orlovou i v negativním smyslu. Negativní vlivy důlní činnosti se naplno projevily po druhé světové válce (zapříčiněno vysídlením původního většinového německého obyvatelstva a destruktivním a nešetrným způsobem těžby ze strany nacistických okupantů i komunistického zřízení v ČSR). V šedesátých letech dokonce existoval plán na celkovou likvidaci města, k tomu naštěstí nikdy nedošlo. V Orlové bylo srovnáno na dva tisíce budov se zemí, zrušená tramvajová i osobní železniční doprava. Mnoho škol bylo přesunuto do okolních měst (Ostrava, Karviná, Havířov), na 50 tisíc exponátů sbírek orlovského muzea bylo rozprášeno po celé ČSR. Zdroj: www.wikipedia.org