Poskytnutý úvěr je ale nutno využít jmenovitě například na opravy střechy nebo fasády, výměny a rekonstrukce oken, podlah, rozvodů vody, ústředního vytápění či modernizace koupelen, toalet, zřízení kanalizační přípojky, čističky odpadních vod a podobně.

Maximální výše úvěru je 350 tisíc korun. Lhůta podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je do 31. ledna.