„Městská policie Orlová disponuje k dnešnímu dni 46 kamerovými body městského kamerového dohlížecího systému. Tyto kamery jsou obsluhovány ze dvou řídících pracovišť, a to na služebně v Orlové-Porubě a na služebně v Orlové-Lutyni.

Pro příští rok se připravuje modernizace technologie, která představuje výměnu několika kamerových bodů, pořízení velkokapacitního datového uložiště a videoserveru pro kamerové body. Současně by mělo dojít k přemístění a centralizaci technologie ze služebny v Orlové-Porubě na centrální služebnu v Orlové-Lutyni,“ vysvětluje mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

V centralizaci této technologie na jedno pracoviště vidí výhodu i sami strážníci. „Tou hlavní výhodou je bezesporu úspora čtyř pracovníků, kteří tyto technologie obsluhovali na porubské služebně a v budoucnu by tak mohli posílit centrální služebnu v Orlové-Lutyni,“ podotkl velitel Městské policie Orlová Roman Galia a dodal: „Dnes již pominula nezbytnost této technologie na služebně městské policie v Orlové-Porubě. Služebna tam byla zřízena pro posílení bezpečnosti ještě v době, kdy v této části města nebylo sídlo Policie ČR. Čas navíc potvrdil, že je daleko efektivnější mít technologii centralizovanou na jednom místě.“

Prostory v porubské služebně budou městské policii sloužit i nadále. „Budou využívány pro potřeby hlídek strážníků i asistentů městské policie,“ uvedl Galia.