Peníze získalo díky splnění koeficientů a tun vytříděného odpadu, tudíž se na nich podílelo celé město.

„Je to jeden z nejvzácnějších ptačích druhů, v Česku ale hnízdí pravidelně,“ uvedl při předávaní daru ředitel Zoo v Ostravě Petr Čolas. Dodal, že peníze od města budou použity v rámci výstavby nové a lepší voliéry, kam se pak ostravští orli přemístí.

„Jsme moc rádi, že jsme tyto poěníze mohli předat a věřím, že spolupráce se Zoo bude pokračovat také v bduoucnu,“ řekla k tomu orlovská místostarostka Naděžda Kubalová. „Nevnímám to jen jako darpro orly, ale zkrátka pro celou Zoo, aby mohla co nejlépe vyvíjet svou potřebnou činnost. Máme zde krásnou Zoo a je fajn, že i tak blízko našeho města,“ dodal pak orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Město Orlová zasponzorovalo chov orla v ostravské Zoo.

Nápad na to, věnovat peníze získané tříděním odpadů právě na podporu orlů v Zoo, se zrodil na Odboru správy majetku a hospodářské správy orlovské radnice, konkrétně u tamní pracovnice Denisy Nitschové. „Napadlo mne to při sekání trávy, asi ta spojitost s přírodou. Je dobře, že Orlová se do třídění odpadů takto zapojuje a že lidé tady mají i ekologické smýšlení,“ podotkla.