„Přestože jsme požádali Krajský úřad v Ostravě o vyhlášení výběrového řízení, obdrželi jsme odpověď, že do námi navrhovaného výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč, tudíž neproběhne a bude pouze založeno,“ řekla místostarostka města Naděžda Kubalová.

Lékaři, který by si chtěl ve městě ambulanci otevřít, město nabízí prostory v Poliklinice v Orlové-Městě vedle radnice, nebo prostory v Doubravanu, kde město pomůže se stavebními úpravami. „Lékař by buď platil delší dobu snížený nájem, nebo kratší dobu by provozoval ordinaci s odpuštěním nájmu“, upřesnila místostarostka.

Město také nabízí částečné vybavení ordinace, přednostní přidělení bytu ve městě nebo nabídku městské stavební parcely.