Kdyby do něj nevstoupili, ceny a poplatky za odpad by byly opět značně navýšeny. Spolek pro nakládání s komunálními odpady je dobrovolný spolek měst a obcí, které mají zájem se zapojit do fungování společnosti.

Hlavní přínos vstupu města do zmíněného spolku a zapojení se do projektu je v tom, že členství garantuje kontrolu a vliv na společnosti, které provozují technologická zařízení na třídění a využití směsného komunálního odpadu.