„Ve snaze poskytnout našim studentům nejlepší možné vzdělání a připravit je na 21. století, jsme se rozhodli zavést digitální technologie do výuky na našich základních školách. Virtuální realita přináší nepředstavitelné možnosti. Žáci nebudou jen pasivními pozorovateli, ale aktivními účastníky ve svém vlastním vzdělávání. Díky tomu budou moci prozkoumávat historická místa, cestovat vesmírem, zkoumat biologické procesy a mnoho dalšího, a to vše z pohodlí školní učebny,“ konstatoval místostarosta Roman Galia.

Školy zavedením výuky virtuální reality reagují na rychlý rozvoj digitálních technologií. Umožní přístup žákům i učitelům k finančně náročnější metodě výuky, jež má ale prokazatelně vyšší efekty při získávání a osvojování vědomostí a zkušeností. Nové technologie přináší možnost intenzivního zapojení smyslů, což žákům umožní lépe porozumět a zapamatovat si výukový materiál.

Lidé ve Věřňovicích jsou připravení k hromadnému prostestu pro stavbě gigafactory.
Chceme gigafactory na Karvinsku? Obyvatelé Dolní Lutyně rozhodnou v referendu

„Jsme přesvědčeni, že zavedení virtuální reality do výuky přinese nejen zábavu, ale je také důležitým krokem směrem k modernímu a efektivnímu vzdělávání. Těší nás, že tyto nové možnosti můžeme otevřít právě našim žákům,“ dodává Galia.

Kromě virtuální reality se žáci seznámí také s 3D tiskem, který může být využit pro výuku v mnoha oblastech, jako je biologie, chemie, fyzika, geografie, historie, architektura, umění a design. Pomocí 3D tisku lze vytvářet realistické modely, které pomáhají studujícím vizualizovat a lépe pochopit složité koncepty a jevy.

S rostoucím využíváním technologií ve vzdělávání je rovněž důležité zajistit bezpečnost a ochranu dat. „Bezpečnost žáků je naší prioritou. Proto budeme dbát na to, aby veškerá digitální technologie byla vybavena bezpečnostními systémy a respektovala zásady ochrany osobních údajů,“ ubezpečil Galia.

V Ostravě na Librosu se konalo zahájení drift a tuning sezóny, duben 2024.
Japonci a ameriky v Ostravě. Na Librosu odstartoval drift a tuning sezony

Modernizace orlovských škol se skládá ze dvou etap. V první etapě, která se uskuteční během letošních letních prázdnin, nový kabát získají učebny na základních školách K. Dvořáčka, Mládí a Ke Studánce, kde bude řešena také vnitřní konektivita škol. Ve druhé etapě, která bude realizována v příštím roce, dojde k modernizaci učeben na základních školách Školní a U Kapličky.

Realizace projektu bude dotačně podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI (Integrovaná teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti), a to ve výši 27 milionů korun.