Stalo se tak v rámci workshopu nazvaného Efektivní zadávání veřejných zakázek, který v Brně uspořádala Americká obchodní komora. Proč právě Orlová? Město vyniklo nad ostatními nadstandardním zájmem firem o své zakázky a umístilo se na 2. místě v kategorii velkých měst s hodnotou zIndexu 75 (nejvyšší možné hodnocení je 100).

„Transparentnost a otevřenost je naší prioritou. Samozřejmě že mě ocenění velmi těší, protože je dokladem toho, že jsme na správné cestě, nicméně nás čeká ještě obrovská spousta práce. Jsem totiž přesvědčen o tom, že lidé mají právo vědět, nejen jak se hospodaří s veřejnými finančními prostředky, ale současně se na rozvoji města podílet," podotkl starosta Orlové Tomáš Kuča.