Čeká je stěhování ze starých polorozpadlých bývalých hornických domků a zbytků kolonií do nového. Přestože se většina obyvatel starých kolonií do nového prostřední těší, týdny před stěhováním se prý doslova bojí o své zdraví a majetek. „Vidíte, takto tady žijeme už několik týdnů. Už abychom byli pryč,“ ukazuje obyvatelka jedné z výše popsaných lokalit v orlovské části Kopaniny na místo jen kousek od svého domku.

Na dohled je ruina domku, který již mezitím vlastník, firma RPG Real Estate, stihl vyklidit a srovnat se zemí. Zbytky domu a suť jsou však lákadlem pro nejrůznější sběrače kovů, nebo zloděje cihel a všeho dalšího, co se dá ještě odnést a použít, nebo zpeněžit. Většina z těchto zlodějíčků patří k takzvaně nepřizpůsobivým obyvatelům.

„Ten pohled není nijak příjemný. Navíc máme strach, aby se zloději nezačali poohlížet také po naší zahradě, nebo garáži,“ říká žena důchodového věku, která žije na poměrně odloučeném místě. Podle ředitele vnitřních vztahů firmy RPG Real Estate Petra Handla nelze lidi z tzv. finských domků vystěhovat naráz. „My jim musíme najít adekvátní náhradní ubytování a nejde je tedy stěhovat všechny najednou. Navíc se také setkáváme s případy, kdy tamní obyvatelé konkrétní náhradní ubytování odmítnou s konstatováním, že když žijí v domku, nechtějí do panelového bytu. My jim však zpravidla náhradní domek nabídnout nemůžeme a tak se dostáváme do začarovaného kruhu,“ vysvětluje Petr Handl.

Devastace opuštěných domků v bývalých koloniích padá podle Handla jednoznačně na vrub zlodějů. „Ti přicházejí hned, když se takový domek uvolní třeba kvůli úmrtí jeho obyvatele. Sběrači kovů a zloději se pak postarají o to, že se domek postupně mění v ruiny. Když se dozvíme, že některá taková stavba ohrožuje své okolí, přistupujeme k její demolici. Sutiny po ní ihned odklízíme a celé místo upravíme,“ tvrdí zástupce RPG Real Estate.

Zabezpečování opuštěných domků před zloději je podle něj takřka nemožné. „Co se týče možné prevence a obrany proti zlodějům kovů a jiných materiálů z opuštěných domů, máme v tomto ohledu jen omezené možnosti, protože z kapacitních i finančních důvodů není možné, abychom střežili každý jednotlivý objekt vlastními silami,“ dodal Petr Handl.