Potřebuje opravu a ještě letos by tam měl proběhnout hydrogeologický průzkum za asi 300 tisíc korun. Letos však Orlované o možnost letního koupání nepřijdou. „Otevřít by se mělo nejpozději k 1. červnu,“ říká tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. „Nyní tam probíhají poslední úpravy. Jsou dokončeny opravy bazénových van, odmašťuje se bazén před nátěrem, který by měl podle počasí proběhnout během pátku a soboty,“ doplnila Cibulková.

To, zda se Orlová v budoucnu přidá k městům, která investovala miliony korun do rekonstrukce a modernizace koupališť, zatím není zcela rozhodnuto. Každopádně se tímto zabývá pracovní skupina, otázku řešila i nedávná rada města. Podle některých plánů by se koupaliště mělo změnit ve sportoviště, které lidi přiláká a bude jim mít co nabídnout i mimo letní sezónu. „Problematika by se měla řešit komplexně. Areál by měl obsahovat restaurační zařízení, víceúčelová sportovní zařízení a atrakce pro děti,“ míní například jeden z členů pracovní komise a orlovský radní Jaromír Kuča.

„Na akci bychom se měli pokusit čerpat dotace v rámci fondů Evropské unie,“ míní Kuča. Další návrhy členů komise hovoří také o tom, že areál by neměl být atraktivní jen pro mládež a děti. „Areál koupaliště by v budoucnu měl být atraktivní pro co nejširší věkovou skupinu,“ zní názory zainteresovaných lidí. Součástí všeho by tak měla být i nová architektonicko–ur–banistická studie. O tom, kolik a zda vůbec, město nakonec do akce dá, rozhodnou v budoucnu orlovští radní a posléze zastupitelé. Celý projekt je teprve ve fázi zvažování a příprav.

Město přitom nedávno investovalo také do rekonstrukce a modernizace městského bazénu vobjektu hotelového domu Doubravan. Již tehdy se Orlovou nesly hlasy, zda taková investice není zbytečná. Mnozí navrhovali výstavbu zcela nového moderního sportoviště. Zastupitelé ale nakonec odhlasovali rekonstrukci.