Tím se narušil systém odvětrávání podzemních prostor, plyn začal v některých místech nekontrolovaně vystupovat na povrch a ohrožovat bezpečnost lidí. Práce na řešení celého problému budou pokračovat i v roce 2008, řekl dnes místostarosta Radislav Mojžíšek. Vláda v letech 2003 až 2005 zaplatila za takzvaná protimetanová opatření přibližně 56 milionů korun, konečné řešení to ale nepřineslo.

"Pilotní projekt vycházel z dostupných měření a předpokladů. Při jeho řešení se ukázalo, že území nekontrolovaných výstupů je větší, než se očekávalo," uvedl Mojžíšek. Na mnohé závady se navíc přišlo pozdě, když už je nebylo možné zahrnout do původního rozpočtu. "Jedná se například o další části poškozené kanalizace nebo potřebu sanace dalších sklepů," řekl místostarosta. Radní proto absolvovali složitá jednání na vládě, jež navíc zkomplikovaly změny na úřadech ve volebním roce 2006. "Mnoho jednání na ministerstvech se muselo opakovat i několikrát," řekl Mojžíšek.

Letos chce město dokončit vrty na ploše bývalé Klášterní kolonie a v Závodní ulici, na listopad je naplánována oprava kanalizace v Tyršově ulici a v ulici Bedřicha Smetany. Do konce roku se počítá také s opravou sklepních prostor Drogerie Marek. Odborníci na Ostravsku objevili 400 nezajištěných důlních děl, z nichž 125 leží obydlených oblastech.