Mnoha řidičům komplikuje plynulou jízdu a v dopravní špičce se kvůli červené na světlech tvoří dlouhá kolona aut už od čerpací stanice Shell až k nemocnici. „Nový semafor je dle mého názoru zcela a absolutně bezúčelný. Nepamatuji se, že by kdykoli před jeho výstavbou byla hlavní silnice vedoucí středem města takto zacpaná. Proto se ptám, kdy bude toto nesmyslné řešení odstraněno?“ táže se jeden z orlovských řidičů Rudolf Nový.

Alexandr Kovařík naopak s umístěním semaforu souhlasí. „Problém je ovšem v tom, že přechod pro chodce je před kruhovým objezdem a za ním. To je prostě katastrofa!“ říká. A co na to město? Úředníci z odboru dopravy prý o zrušení semaforu na přechodu pro chodce neuvažují.

„Schválení samotného záměru předcházely dopravní průzkumy formou sčítání chodců a intezity automobilové dopravy, a ty se staly následně podkladem pro zpracování studie řešení přechodu dopravně-projekční firmou. Nicméně současné řešení je provizorní, práce na finální podobě proběhnou na jaře 2008,“ řekl vedoucí odboru dopravy Radim Klein. Výsledkem by mělo být zúžení přechodu z 10 na 5 metrů s vložením středního dělícího ostrůvku, instalací stožárů světelné signalizace, přeložky stožárů nasvětlení přechodu a v neposlední řadě zrušení přechodu u rondelu u pošty.