Velké změny zřejmě brzy čekají smlouvy a obchodní vztahy mezi městem Orlovou a jeho akciovkou Služby města Orlová (SMO). Podle vedení města se firma, která ovládá například tamní trh s teplem a dostává milionové dotace třeba na provoz ztrátového městského hotelu, hospodaří a rozhoduje samostatně a vedení města na rozhodování SMO nemá patřičný vliv.

Současné smlouvy změny neumožňují. Město musí řešit několik věcí najednou. Zmíněné smluvní vztahy, ale třeba i nabídky jiných firem, které mají zájem o provozování již zmíněného tepelného hospodářství, které mají SMO na starosti. Vedení radnice o této věci jednalo i na mimořádné radě města. „Těmi nejdůležitějšími výstupy jsou to, že jsme se shodli na vyhodnocení hloubkových analýz smluv mezi městem a společností. Změnami by také měly projít stanovy SMO. Důležitým bodem je také plánované vytvoření takzvané ovládací smlouvy. Ta by nám umožnila daleko větší kontrolu a ovládání firmy, což dosud schází,“ říká starosta města Jiří Michalík.

„Jde také o to, že mnohé smlouvy jsou uzavřeny před mnoha lety a neodpovídají vůbec současné situaci,“ doplňuje orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek. Starosta Jiří Michalík se nebrání nápadu prodat část nebo celé tepelné hospodářství, bude–li to pro město výhodné. „Zájem projevil současný dodavatel tepla do Orlové, firma EDĚ. Ta pro SMO dodává teplo již nyní, SMO si k ceně připočítávají ještě provizi.

Podle vyjádření vedení EDĚ by cena tepla pro obyvatele města zůstala po odkoupení stejná, ne-li nižší,“ říká starosta. Ředitel SMO a zároveň radní Ivo Kotaba je toho názoru, že město by rozhodně nemělo prodávat část, která má na starosti distribuci tepla. O dalších věcech na téma SMO bude jednat příští středu zastupitelstvo.