Od slavnostního posvěcení orlovského oltáře již brzy uplyne 90 let a k této památce se váže i několik zajímavostí. Třeba i ta, že na jeho vznik tehdy velkou měrou přispěla i činnost evangelických žen.

„Náklady spojené s výstavbou nového oltáře uhradilo ve velké míře místní Sdružení evangelických žen, které uspořádalo finanční sbírku. Sdružení nasbíralo více než 17 tisíc korun, za což mu patřilo velké uznání a upřímná vděčnost celého sboru. Celkové výdaje na nový oltář činily 31 121 korun,“ dozví se návštěvník webových stránek orlovasceav.cz v sekci historie.

Autorem oltáře byl řezbář Henryk Nitra z Horních Bludovic, pastorem orlovského sboru byl tehdy Josef Fierla a slavnostní svěcení oltáře se za hojné účasti místních evangeliků i mnoha hostí konalo 15. prosince 1929.

„Dnes pro mne oltář znamená také připomínku lidí, kteří ho stvořili a během historie takříkajíc chodili kolem. Je to mi místo odpočinku, soustředění a koncentrace, to, když je kostel prázdný, já si ho otevřu a vstoupím velmi rád do jeho prostor,“ dodává současný orlovský pastor s tím, že sbor k devadesátému výročí chystá i pamětní pohlednice.

Současnost? Oltář má samozřejmě úměrně svému věku i některé technické neduhy, trápí ho například dřevokazný hmyz. V plánu je pak třeba také obnova jeho osvětlení.