Nerespektování zákonů, nařízení a vyhlášek, porušování pravidel slušného chování, ničení cizího majetku. Takových a mnohých dalších nešvarů ve městě raketově přibývá, a situace se prý stává neúnosnou. Lidem ve vedení města dochází trpělivost a vyzvali všechny obyvatele ke spolupráci při potírání nevhodného chování, jehož se dopouštějí některé skupiny lidí ve městě.

„Je toho přespříliš. Musíme s tím něco udělat,“ říká orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Pane starosto, co bylo spouštěcím impulsem, že jste ve městě vyhlásili tzv. nulovou toleranci“ k lidem, že ve městě ignorují zákony, vyhlášky, ničí společný majetek i se ještě jinak vymezují vůči obecně platným pravidlům, ať už trestním či občansko-společenským?
Je to způsobeno situací, která se děje nejen v centru Orlové, ale i v dalších částech města. Nemůžeme se dál dívat na to, že jsou tu lidé, kteří zneužívají systém a následně ještě vyvolávají konflikty, útočí na jiné slovně a fyzicky. Není to problém jen Orlové, děje se to i v jiných městech. Vše se znatelně zhoršilo návratem části našich občanů z Velké Británie.

Ilustrační snímek.
GLOSA PETRA JIŘÍČKA: Omezená doprava. Co koronavirus Orlové vezme příště?

Jak tedy tuto situaci chcete řešit?
Ideální by bylo prosadit systémovou nápravu, ale to je v kompetenci vlády a parlamentu. Například současná zákonná úprava výše škody na majetku pro posouzení trestného činu je zcela špatně, když se hranice pro trestný čin zvýšila na deset tisíc korun. Jak to pomůže těm občanům, kteří zjistí, že dotyčný může způsobit větší škodu a vyvázne bez trestu? Když přijde na přestupkové řízení, dostane pokutu, kterou ale nikdy neuhradí, město ji nemá jak vymoci, nemá mu co vzít, ten člověk nic nevlastní, ale stále pobývá území města. Není to v pořádku a musí se to změnit.

Jaké jsou nejčastější problémy, o kterých tady mluvíme?
Nedodržování vyhlášek, zákonů a nařízení. Také existují i nepsaná pravidla, která ale těmto lidem nic neříkají – například porušovaní nočního klidu, drobné krádeže, narušování občanského soužití, verbální i fyzické útoky, nepořádek a ničení majetku. A k tomu ještě jejich děti chodí nepřipravené do školy.

Kdo jsou ti narušitelé pořádku, nepřizpůsobiví ignorující předpis a zákony? Bavíme se o jistém etniku, jehož příslušníci jsou často za tyto takové chovají veřejně kritizováni?
Nikoli. Neřeším jisté etnikum, řeším občany, kteří se nechovají, jak by měli.

Ilustrační foto.
Orlovská nemocnice má novou endokrinologickou ambulanci

Ve své výzvě mluvíte o jistých krocích, které ke zlepšení situace chystáte, pracujete na nich. Můžete být trochu konkrétnější a něco málo naznačit?
Prvním počinem byly bezdoplatkové zóny a každého půl roku zvažujeme jejich úpravu. Chystáme koncepční materiál pro boj se sociálně patologickými jevy. Vybavujeme strážníky novou technikou a posíláme je častěji do míst, kde se tyto skutky dějí, rozšiřujeme kamerový systém. Chceme nově licitovat nájem městských bytů. Po naší intervenci máme i více sloužících státních policistů v ulicích. Přesto bez našich občanů to nepůjde změnit. Musí mít tu odvahu a bude-li to třeba, zavolat policii.

Nabádáte obyvatele města, aby v případě, že v ulicích či místě svého bydliště zaregistrují problém, sousedský spor či jiné závadné chování, volali policii nebo strážníky. Zní to dobře, ale může to fungovat? Máte zkušenosti odněkud jinud? Nebude se pak stávat to, že strážníci budou zahlcení telefonáty, kde budou volající oznamovat banality, anebo toho bude tolik, že muži zákona nebudou stíhat?
Musí to fungovat! Dnes se v mnohém nehlásí nic, nebo jen špatně parkující auta. Máme zkušené strážníky, kteří dokáží poradit, posoudit situaci a dle toho poslat hlídku tam, kde má být. Myslíte si, že je v pořádku, že lidé policii nevolají a pak se dožadují řešení den dva po daném skutku hláškou na facebooku? Ty neduhy, které způsobují někteří spoluobčané, trápí nás všechny a stojí to nemalé peníze.