Zahájení slavnostního odpoledne již tradičně začalo nástupem chlapců a děvčat na plochu školního hřiště a za zvuků české národní hymny byla vztyčená státní vlajka. Tento ceremoniál je stejně starý jako samotná škola a sahá do let 1923 až 1924. Po úvodních slovech ředitelky Hany Zákravské následoval hodinový program, ve kterém dominoval sport, tanec a hudba. Početnému publiku se v něm představili žáci všech ročníků a také děti z mateřské školy. Vyvrcholením celých radovánek bylo vystoupení žáků 9. třídy, kteří se tak rozloučili se svými mladšími spolužáky a pedagogy.

Součástí významného jubilea je i rozsáhlá výstava fotografií připomínající život na škole od jejího založení až po současnost.

Po skončení oficiálního programu, pokračovaly oslavy posezením v příjemném prostředí školní zahrady až do večerních hodin. Nechybělo přitom ani hojné občerstvení, které zajistilo velmi aktivní rodičovské sdružení. „Velký dík za zachování této tradice patří Rodičovskému sdružení bludovické školy, jehož práci v současnosti organizují spolu s rodiči manželé Pohludkovi, kteří se osobně na většině prací podílejí,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy Jiřina Sivá.

Budova české školy v hodnotě 3 186 tisíc Kč se začala stavět roku 1925 a 29. srpna 1926 byla slavnostně otevřena.