Radnice v Havířově chce navázat na tradici předešlých let a opět hodlá ocenit osobnost a kolektiv za mimořádnou činnost v sociální oblasti.

Sociální komise a poté i rada města vyberou z doručených návrhů oceněné, kteří projevili aktivní přístup nad rámec svých pracovních a společenských povinností, nebo pomáhali dobrovolnou činností svým spoluobčanům, jejichž zdravotní problémy, stáří nebo životní osud pomoc vyžadují.

Návrhy pro ocenění jednotlivce musí obsahovat charakteristiku a přehled celkové činnosti navrhovaného a jeho přínos při zpracování projektů, nebo jejich realizace v sociální oblasti.

Návrhy pro ocenění kolektivů musí zahrnovat přehled o aktivitách a činnosti navrhovaného kolektivu a jeho přínos pro občany města Havířova v sociální oblasti. Návrhy mohou lidé podávat nejpozději do 20. srpna, a to na podatelnu magistrátu.