„Probíhat to bude do pátku 28. června na kontaktním pracovišti. Tuto možnost mají zaměstnanci každý pracovní den od osmé do patnácté hodiny,“ informovala Kateřina Zajíčková, ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Liberty Ostrava.

Pracovníci společnosti dostali informace předem – včetně toho, že mohou provést rezervaci na konkrétní datum a čas. Přesto většinou dorazili hned a osobně. Komentovat situaci (s výjimkou vulgárních vyjádření) odmítali. Jen popisovali, že do budovy je pouštějí ve skupinkách vždy po pěti. „Jsme nervózní, pochopte,“ vysvětlovali. „Tragedyja!“ odtušil polský dodavatelský pracovník slovy, jež netřeba předkládat do češtiny. „Dneska se tu z toho po…me,“ ušklíbl se jeho rázovitý kolega.

V kontaktním centru hlídaném i ochrankou firmy se „novohuťáků“ ujímali nejdříve koordinátoři, kteří je poslali do kanceláře, kde získali podklady pro žádost. „Potom si jdou vyplnit samotnou žádost do druhé místnosti, posléze zamíří do druhého patra, kde je deset úředníků krajského úřadu práce, a ti jim dále pomohou,“ upřesnila Zajíčková.

„Jde jim to teda rychle,“ hodnotila jednání v kontaktním centru žena, která v huti v Kunčičkách pracovala jedenáct let v koksovně. „Holky poradí, jsou ochotné, zavolají. Je to suprovní,“ přidal se její kolega z rourovny. Vstřícnost a rychlost při řešení žádosti o náhradu nevyplacené mzdy oceňoval i další dělník, který ve stejném provozu strávil 28 let života.

Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Liberty poděkovala jménem fabriky za ochotu ministerstvu práce a sociálních věcí i moravskoslezskému krajskému úřadu: „Pro naše zaměstnance je tato situace tížívá a jsme velmi vděčni za to, že jsme mohli zřídit pobočku úřadu práce tady, přímo v areálu hutě.“ Zdůraznila, že lidé z podniku dostali na podávání žádostí dva týdny a všichni budou v průběhu této doby odbaveni. „Je to okolo pěti tisíc lidí,“ upřesnila. Apelovala na spolupracovníky, aby raději využili rezervační systém k podávání žádostí, aby nemuseli čekat ve dlouhé frontě.

Liberty Ostrava vzkazuje, že je nyní pro firmu důležité udržovat zaměstnanost. „A to až do doby, než se najde nový vlastník společnosti,“ zakončila Zajíčková.

Mluvčí moravskoslezského krajského úřadu Nikola Birklenová následně oznámila, že ve školícím - dnes kontaktním - centru huti otevře v úterý 18. června úderem osmé hodiny ranné také speciální místo pro vyřizování žádostí o bezúročné půjčky pro zaměstnance LIBERTY Ostrava.