Starosta města Jiří Michalík se společně s místostarostou Radislavem Mojžíškem a pracovníky odboru majetkového a komunálních služeb vydali na pracovní projížďku městem, aby posoudili, zda jsou požadavky občanů na rozšíření sítě veřejného osvětlení oprávněné. Při prohlídce se také zaměřili na výskyt černých skládek na území města. „Veřejné osvětlení i černé skládky jsou zdrojem oprávněné kritiky spoluobčanů, a tak jsme se chtěli přímo na místě přesvědčit, jaký je aktuální stav a co udělat pro jeho zlepšení,“ vysvětluje starosta města a dodal, že problematická místa nyní bude řešit odbor majetkových a komunálních služeb ke spokojenosti občanů.

„V mnoha případech se jednalo o záležitosti, které se táhnou několik let,“ dodal Michalík. Prvním požadavkem bylo osvětlení přístupových chodníků do lesoparku od ulice Lesní a ulice Školní. „Požadavek je určitě oprávněný a byl zařazen k realizaci do návrhu rozpočtu roku 2008. Dalším problémem bylo osvětlení chodníku u Masarykovy třídy v části IV. etapy. Chodník je lemován stromy a keřovými skupinami a veřejné osvětlení, které se nachází až na druhé části silnice kolem I.etapy, je tudíž nedostatečné,“ vysvětlil místostarosta Radislav Mojžíšek. I tato náprava byla zařazena do návrhu rozpočtu pro příští rok. Posledním prověřovaným požadavkem bylo osvětlení ulice Záchranářů od domu čp. 1045 po dům čp. 137, které požadují občané, kteří v této lokalitě bydlí, s ohledem na svou bezpečnost.